Jongeren sporten minder, ouderen juist meer

Jongeren zijn de afgelopen jaren minder gaan sporten, terwijl 65-plussers juist vaker en langer bewegen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) voor het Mulier Instituut.

70 Procent van de jongeren van 12 tot 19 jaar sportte in 2016 wekelijks, terwijl dat in 2001 nog 80 procent was. Senioren sporten juist vaker ten opzichte van 2001: waar toen 30 procent op wekelijkse basis aan een sport deelnam, was dat vorig jaar 40 procent. Deze gegevens zijn onderzocht door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het Mulier Instituut, een sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut. In het onderzoek werden mensen gevraagd om aan te geven welke beweegactiviteiten zij wekelijks doen.
 

Senioren zijn meer gaan sporten

Wat blijkt? Jongeren zijn de afgelopen jaren minder gaan sporten, terwijl 65-plussers juist vaker en langer bewegen. Het Mulier Instituut heeft geen directe verklaring voor de afname van het aantal jonge sporters, maar vermoedt dat het komt door social media, diversiteit binnen de jeugd en de koppigheid van tieners. Ouderen van 65 tot 80 jaar zijn aan de andere kant méér gaan sporten. Zij trekken wekelijks een baantje in het zwembad of gaan een rondje hardlopen. 
 

Nut en noodzaak van veel bewegen

Uit tal van onderzoeken blijkt dat stilzitten veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals overgewicht, hartfalen en diabetes. Er wordt zelfs beweerd dat veel zitten net zo slecht is voor de gezondheid als roken. Nederland is echter Europees kampioen stoelzitten, want gemiddeld zitten wij 8,7 uur per dag. Dit cijfer wordt met name veroorzaakt door mensen met kantoorbanen. Werkgevers kunnen hun werknemers op verschillende manieren verleiden te bewegen door bijvoorbeeld duidelijk aan te geven waar de trap is, lunchwandelen te stimuleren en staand werken te faciliteren.
 

Tips om meer te bewegen

Heeft u een zittend beroep, dan kunt u het aantal zituren aanzienlijk verminderen door enkele simpele oefeningen te doen. Uitzendbureau 65plus heeft deze oefeningen in een eerdere blog beschreven. Lees ze en doe er uw voordeel mee! 

Bron: Nationale Zorggids