Joque en Nicole over hun werk als examensurveillant in coronatijd

Joque en Nicole zijn twee enthousiaste examensurveillanten die voor meerdere onderwijsinstellingen werken. De twee vedetten geven een kijkje in de keuken van surveilleren in het 'nieuwe normaal'.

"Surveilleren in coronatijd vergt enige aanpassingen, zowel voor de school en de leerlingen, als voor ons als examensurveillanten.

Gelukkig heeft het Rijnlands Lyceum in Sassenheim, een van de onderwijsinstellingen waar wij voor surveilleren, dit heel goed opgelost door de grote sporthal naast de school volledig als toetslokaal in te richten. Bij binnenkomst is er voldoende gelegenheid om je handen te ontsmetten. De tafels staan ver uit elkaar. Voordat de leerlingen binnenkomen in het toetslokaal zijn de toetsen reeds op de tafels gelegd. Na de toetsing heeft de schoonmaakploeg één uur om alles te ontsmetten en vervolgens de nieuwe toetsen klaar te leggen. Na afloop van elke toets deponeren de leerlingen zelf hun toets in een speciale bak met daarop de naam van de desbetreffende docent.

Als surveillant zorgen wij er mede voor dat de leerlingen rustig, rekening houdend met 1,5-meternorm, de zaal binnenkomen en wij wijzen hun plaats aan. Hetzelfde geldt bij de beëindiging van de toets: wij zorgen er dan voor dat wij aangeven welke rijen leerlingen de zaal kunnen verlaten, om zo de vereiste afstand te kunnen hanteren.

Op deze manier kunnen de toetsen gewoon plaatsvinden zonder risico voor de leerlingen, docenten en surveillanten. Ons werk als surveillant is wel veranderd, omdat het contact met de leerlingen jammer genoeg minimaal is, maar vanzelfsprekend staat veiligheid en gezondheid voorop!"