Leerkrachten basisonderwijs willen zelfde salaris als leerkrachten voortgezet onderwijs

Leerkrachten basisonderwijs willen zelfde salaris als leerkrachten voortgezet onderwijs

Leerkrachten in het basisonderwijs willen hetzelfde salaris als de docenten in het voortgezet onderwijs met een tweedegraads lesbevoegdheid. Nu kan het salarisverschil oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Lees er hier meer over. 

De Facebookgroep PO in Actie, gevolgd door bijna dertigduizend docenten in het primair onderwijs (PO), heeft het initiatief genomen voor een manifest voor meer loon en minder werkdruk. Docenten in het basisonderwijs willen namelijk evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Uit data van de Algemene Onderwijsvakbond (AOb) en de PO-Raad blijkt dat docenten in het basisonderwijs als starter zo’n 7 procent minder verdienen dan docenten in het middelbaar onderwijs. Na tien jaar werkervaring is dit maar liefst 19 procent en dit kan zelfs oplopen tot 21 procent. 
 

Eerlijk salaris

Thijs Roovers van PO in Actie vertelt aan de Volkskrant: “Het salarisverschil kan oplopen tot vele honderden euro's per maand, terwijl je voor beide sectoren een hbo-opleiding moet afronden.” Roovers is zelf leerkracht op een Amsterdamse basisschool. Hij vervolgt: “Er is heel veel verborgen kapitaal. Leerkrachten gaan 's avonds nog naar voorstellingen met hun klas, ze komen op hun vrije dag toch even naar school. Dat zegt iets over de mentaliteit. Maar daar moet wel een eerlijk salaris tegenover staan.”

 

Onderwijs op nullijn

Het manifest van PO in Actie kan rekenen op veel steun van vakbonden, werkgevers en organisaties als de PO-Raad, de koepel van schoolbesturen in het basisonderwijs. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad: “In 2025 verwachten we een tekort van tienduizend leraren op de basisschool. De miljarden voor onderwijs vlogen ons de afgelopen weken om de oren. Daarvan moet nu ook een deel naar de lerarensalarissen gaan en naar lagere werkdruk.” Liesbeth Verheggen, voorzitter van de vakbond AOb, vult aan: “De salarissen moeten omhoog en de werkdruk omlaag. Dat is helaas geen nieuw geluid. Het onderwijs zit al zes jaar op de nullijn. Dat is schrijnend.”
 

Geld vrijmaken in Regeerakkoord

Het manifest wordt ondertekend door vakbonden en werkgevers, waarna het wordt gepresenteerd aan het nieuw te vormen kabinet. Deze zou in het Regeerakkoord geld moeten vrijmaken voor hogere salarissen. Naar verwachting kost dit 1,8 miljard euro per jaar, los van de maatregelen tegen de werkdruk. Wordt het bedrag niet vrijgemaakt, dan wil de Facebookgroep PO in Actie desnoods staken Vakbond AOb is daar echter terughoudend in. Liesbeth Verheggen zegt daarover: “29 Duizend vind-ik-leuks op Facebook betekent nog niet 29 duizend mensen op het Malieveld.”
 

Werken via 65plus In het Onderwijs

65plus In het Onderwijs is een uitzendbureau voor AOW-gerechtigde medewerkers in de onderwijssector. Wij plaatsen uiteenlopende uitzendkrachten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, zoals examinatoren, surveillanten, beoordelaars, docenten, huiswerkbegeleiders, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en schoonmakers. Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en wilt u werken via Uitzendbureau 65plus? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met onze HR-specialisten

Bron: De Volkskrant

Reageren