Leerkrachten ervaren meer en meer regelstress

In het basisonderwijs werd enkele jaren geleden afgesproken dat leerkrachten minder te maken zouden krijgen met regels en administratie. Nu blijkt dat deze ambitie niet is gehaald. Basisschoolmedewerkers hebben het idee dat ze steeds meer tijd besteden aan regelzaken. 
 

75 Procent van de leraren, schooldirecteuren en bestuurders in het basisonderwijs zegt dat de stress van formulieren, rapporten en steeds maar nieuwe regels is toegenomen. De onderwijsmedewerkers ervaren regelstress of regeldruk. Dit komt naar voren uit een rapport van onderzoeksbureau Regioplan. De uitkomsten zijn door het ministerie van Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.
 

Hoge werkdruk door regelstress

De afgelopen maanden demonstreerden tienduizenden basisschoolleraren tegen de hoge werkdruk en de relatief lage salarissen in het basisonderwijs. De hoge werkdruk wordt volgens de leerkrachten onder andere veroorzaakt door regelstress. De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, zegt dat de onderzoeksresultaten de roep om werkdrukverlaging onderstrepen. De resultaten zijn reden om het geld dat het nieuwe kabinet belooft om de werkdruk te verlagen, eerder uit te geven. Nu komt het grootste deel van de 430 miljoen euro pas in 2021 vrij.
 

Formulieren en nieuwe regels

Uit het onderzoek van Regioplan komt bovendien naar voren dat de formulieren die ingevuld moeten worden voor bijvoorbeeld het ministerie of de onderwijsinspectie, voor de meeste stress zorgen. Bestuurders en directeuren geven daarnaast vaak aan last te hebben van nieuwe regels. Een voorbeeld is de anti-pestwet die in 2015 is ingevoerd. Een overgroot deel van de schoolbestuurders (71 procent) zegt dat die wet zorgt voor extra rompslomp. 
 

Contact met 65plus In het Onderwijs

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Bekijk het volledige nieuwsartikel op de website van Trouw. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-medewerkers van 65plus In het Onderwijs. Sinds 1975 zenden wij AOW-gerechtigde onderwijsmedewerkers uit en in de loop der jaren hebben wij veel kennis van de onderwijssector opgedaan. Wij geven u graag meer informatie. 

Bron: Trouw