Leraren basisscholen na tien jaar nog in te lage schaal

Veel leraren in het basisonderwijs zitten nog in de laagste salarisschaal, blijkt uit cijfers van onderwijsinstelling DUO. Zo’n tien jaar geleden werd er afgesproken om de leraren beter te gaan betalen, maar de gemaakte afspraken blijven nog uit. 

In 2014 werden de afspraken tussen het kabinet, het schoolbestuur en de bonden om leraren beter te betalen herhaald. Toen is overeengekomen om een deel van de leraren in het basisonderwijs in een hogere schaal onder te brengen. Uit cijfers van DUO blijkt echter dat de teller vorig jaar is blijven hangen bij 26,7 procent, wat ruim 10 procent onder het afgesproken deel is. In totaal gaat het om ruim 18.000 leraren die onterecht in de laagste loonschaal zitten.
 

Geld beschikbaar stellen

Volgens de Telegraaf hebben schoolbesturen tegen afspraken in geld, dat naar salarissen zou moeten gaan, beschikbaar gemaakt. Sinds 2008 maakt het kabinet jaarlijks ruim 70 miljoen euro vrij voor de promotie naar hogere functies en hogere salarissen. Vorig jaar kregen de leraren daar nog zo’n 270 miljoen euro bovenop. Waar het geld precies heen gaat is volgens de krant niet te controleren. Er is wel controle, maar of daarin de juiste vragen worden gesteld is nog maar de vraag. De PO-Raad reageert dat schoolbesturen te weinig geld hebben om de doelstelling te halen. De overheid betaalt wel mee, maar de schoolbesturen draaien ook op voor een deel van de kosten. De kosten voor het onderwijs stijgen, maar de inkomsten blijven enigszins gelijk. Zo weten veel schoolbesturen niet hoe ze de lasten kunnen dragen.
 

Geen fraude

Het leek in 2008 wel te lukken. Volgens de PO-Raad hebben de financiële crisis, bezuinigingen en een nullijn die ruimte weggenomen. “Er is geen eigen geld meer. Achteraf vraag je je af of we het risico wel hadden moeten nemen”, vertelt de PO-Raad. Ook het lerarentekort is nog niet opgelost. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt, dat zij niet de indruk hebben dat scholen frauduleus hebben gehandeld. "Maar er is wel gecommitteerd aan een afspraak die we belangrijk vinden en het doel wordt dus niet gehaald.” Om deze onduidelijkheden de wereld uit te helpen heeft het ministerie functiemix.nl gelanceerd, waarop gecontroleerd kan worden hoe ver scholen zijn met de promotie van leraren. Met deze gegevens kunnen leraren individueel in gesprek gaan met hun scholen over de verschillende schalen. 
 

Contact met 65plus In het Onderwijs

Wil u meer informatie over dit nieuwsbericht? Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Wij zijn sinds 1975 gespecialiseerd in het uitzenden van uiteenlopende onderwijsmedewerkers, zoals examinatoren, surveillanten, beoordelaars, docenten, leswaarnemers, huiswerkbegeleiders, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en schoonmakers. Onze medewerkers beschikken indien gewenst over lesbevoegdheden, zoals een eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid.

Bron: NOS