Loonstrook 2016 valt positief uit

Loonstrook 2016 valt positief uit

Volgens de Rijksoverheid stijgt de gemiddelde koopkracht in 2016 met 1,8 procent. Bovendien valt voor ruim 90 procent van de werknemers in Nederland het loonstrookje positief uit in 2016. Lees er hier meer over.

Het eerste loonstrookje in 2016 is voor veel mensen het moment waarop hun koopkracht in het nieuwe jaar zichtbaar wordt. Het loonstrookje valt voor de meeste mensen gunstig uit, met name voor de mensen met lagere inkomens. Dit blijkt uit een Kamerbrief van Minister Asscher (SZW). Eind december gaf hij de Tweede Kamer een overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2016 op basis van de Decemberraming van het CPB. Bekijk de brief op de website van de Rijksoverheid.
 

Stijging koopkracht en hoger loon

Uit de brief blijkt dat in 2016 de gemiddelde koopkracht stijgt met 1,8 procent: dit is 0,4 procent meer dan aanvankelijk tijdens Prinsjesdag werd gedacht. De meeste mensen, ruim 90 procent, gaan er financieel op vooruit. Zo ontvangen werknemers in 2016 gemiddeld bijna € 1.200 meer, maar hun koopkracht stijgt dan ook met 3 procent. Uiteindelijk houden huishoudens gemiddeld € 800 meer over dan in 2015 het geval was. Vooral voor werknemers met een lager inkomen gaat de koopkracht flink omhoog. Alleen de inkomens van mensen die op jaarbasis zo’n € 60.000 verdienen, dalen licht. Dit komt omdat zij minder belastingkorting ontvangen door de afbouw van de algemene heffingskorting.
 

Belastingverlaging door kabinet

Deze positieve cijfers worden veroorzaakt door de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat is goed voor de portemonnee. Bovendien is de inflatie lager dan verwacht, terwijl de lonen sterker stijgen. Ook de zorg- en pensioenpremies komen lager uit dan op Prinsjesdag werd verwacht.
 

Gunstige wijzigingen in regelingen

Een aantal regelingen staat niet op het loonstrookje, maar gaat volgend jaar wel omhoog. Zo ontvangen gezinnen met kinderen meer kindgebondenbudget en kinderbijslag. Voor tweeverdieners komt daar een hogere kinderopvangtoeslag bij en een belastingkorting, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bovendien stijgt ook de zorgtoeslag.

Bron: HR Praktijk

Reageren