Maatregelen nodig om oudere werkloze aantrekkelijker te maken

Volgens het CPB zijn er nieuwe maatregelen nodig die de werkloosheid  onder oudere werknemers moet verminderen.

Structurele werkloosheid oudere werknemers

Nederland kampt met een structurele werkloosheid onder ouderen. Ondanks de aantrekkende economie, neemt de werkloosheid onder deze groep nauwelijks af. Meer dan 40% van de langdurig werklozen is ouder dan 50 jaar.

Oudere werknemers verliezen niet sneller hun baan, maar vinden wel moeilijker een nieuwe baan als zij ontslagen worden. Zo blijkt de kans op langdurige werkloosheid voor hen bijna dubbel zo groot als gemiddeld. Een reden hiervoor is dat werknemers tussen de 50 en 65 jaar meer arbeidsrechten hebben, waardoor zij duurder zijn. Het gevolg is dat oudere werklozen vaak een hoger loon verwachten.

Maatregelen werkgelegenheid senioren

Volgens het CPB is het huidige pakket van beleidsmaatregelen, dat grotendeels is gericht op lagere loonkosten, onvoldoende effectief. Er zijn dan ook extra maatregelen nodig:

  • Een werkloosheidsuitkering die daalt met de werkloosheidsduur, zodat het op den duur aantrekkelijker wordt om een lager betaalde baan te accepteren;
  • Het afbouwen van ontslagbescherming, zodat die minder afhangt van de lengte van het arbeidscontract;
  • Subsidieregelingen of premiekortingen voor werkgevers die ouderen in dienst nemen;
  • Vermindering van regelingen in cao’s die oudere werknemers duur maken, zoals extra vrije dagen voor ouderen.

Met deze maatregelen moeten werknemers gestimuleerd worden actief een baan te zoeken, terwijl ze tegelijkertijd aantrekkelijker worden voor bedrijven om aan te nemen.

AOW-gerechtigde werknemers aan het werk

Eerder werd ook al bekend dat de regering een nieuwe wet wil introduceren die doorwerken na de AOW-leeftijd gemakkelijker maakt. Met deze wet wordt onder andere de doorbetaling bij ziekte beperkt en hoeven minder premies afgedragen te worden. Zo worden ook oudere AOW-gerechtigde werknemers juist goedkoper en aantrekkelijker om in dienst te nemen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de inzet van oudere werknemers? Neem dan vrijblijvend contact op of lees meer over werken met 65-plussers.

Bron: Personeelsnet.nl