Mantelzorgers worden (te) zwaar belast

Vandaag is het Dag van de Mantelzorg. Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij de zorg die een mantelzorger verleent. Mantelzorgers krijgen het namelijk steeds zwaarder, met name partners van thuiswonende dementerenden. Lees hier meer.

Op 10 november 2016 is het Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en zonder vergoeding voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving zorgen. In Nederland zijn zo’n 4 miljoen mantelzorgers – dit zijn wel jongeren als ouderen., waarbij voornamelijk 45- tot 65-jarigen als mantelzorger worden aangemerkt.
 

Partners van thuiswonende dementerenden

Uit een recent verschenen onderzoek blijkt dat mantelzorgers het de afgelopen jaren zwaarder hebben gekregen. Met name partners van thuiswonende dementerenden worden zwaar belast. Nivel en Alzheimer Nederland voeren tweejaarlijks een onderzoek uit naar mantelzorgers. In het onderzoek geeft ruim één op de zes ondervraagde mantelzorgers aan zwaar belast of overbelast te zijn. In 2011 en 2013 was dit nog maar één op de tien.
 

Dag- en nachttaak

Ook blijkt dat mantelzorgers zich erg onder druk voelen staan en zij zich voortdurend bezighouden met de situatie van de zorgvrager. Veel mantelzorgers hebben hier een dag- én nachttaak aan en vier op de tien mantelzorgers hebben minder contact met familie en vrienden sinds hun naaste dementie heeft. Ook het werk lijdt er in veel gevallen onder.
 

Meer weten?

Uitzendbureau 65plus heeft eerder een artikel geschreven waarin staat hoe u als werkgever kunt omgaan met medewerkers die mantelzorg verlenen. Hierin staan onder andere tips als toon begrip, houd een vinger aan de pols en bied flexibiliteit aan. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met onze HR-specialisten: zij hebben veel kennis van dit onderwerp en kunnen u adviseren.

Bron: Nu.nl