Meer leerkrachten werken door na pensioen

Er is een flinke stijging in het aantal leerkrachten dat doorwerkt na de pensioengerechtigde leeftijd: de afgelopen twee jaar is dit aantal maar liefst verviervoudigd. Onderwijsinstellingen en -organisaties schrijven deze stijging toe aan het lerarentekort.
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde cijfers rondom het aantal AOW-gerechtigde leerkrachten. Deze cijfers werden onderzocht door dagblad Trouw. Zo blijken er eind 2016 1.201 medewerkers uit het primair onderwijs door te werken na het pensioen. In 2014 waren dat er 341. In het voortgezet onderwijs gaat het om 1.164 mensen in 2016 en 164 twee jaar eerder. Opmerkelijk feit: het aantal onderwijsmedewerkers dat met pensioen gaat, is al enkele jaren stabiel met 9.000 werknemers. 
 

Stijging door lerarentekort

Pensioenuitvoerder ABP zegt dat het aantal doorwerkende medewerkers niet alleen bestaat uit leerkrachten: er zitten ook conciërges of onderwijsassistenten tussen. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zegt dat het groeiend aantal AOW-gerechtigde onderwijsmedewerkers wordt veroorzaakt door het lerarentekort. Met name voor de vakken natuurkunde, scheikunde, Duits, informatica en de klassieke talen geldt een tekort. Scholen die geen leerkracht kunnen vinden, lossen dat op door pensionerende docenten in dienst te houden of opnieuw in te huren. 
 

Individuele keuzes pensioen

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) denkt dat ook voor basisschoolleraren het lerarentekort een rol speelt in de keuze om nog niet met pensioen te gaan. Voorzitter Petra van Haren zegt daarover tegen Trouw: “Leraren die zeggen ‘Als je me nodig hebt, moet je mij bellen’, worden vaker dan vroeger gebeld”. Verder denkt Van Haren dat oudere medewerkers steeds vaker individuele keuzes maken over hun pensioen. “Het pensioen bekijken we anders dan vroeger. Ik kan mij voorstellen dat leraren gewoon graag langer willen doorwerken, al dan niet in deeltijd.”
 

Doorwerken via 65plus In het Onderwijs

De cijfers van het CBS vertegenwoordigen leerkrachten die nog in dienst zijn bij een school. Het werkelijke aantal zestigers en zeventigers dat nog lesgeeft, ligt volgens Van Haren nog hoger. “Leraren doen dat ook via uitzendbureaus, als ZZP’ers of als vrijwilliger.” Bent u 65 jaar of ouder en wilt u na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken in het onderwijs? Maak kennis met 65plus In het Onderwijs! Wij hebben jarenlange ervaring in het uitzenden van onderwijsmedewerkers die de AOW-leeftijd hebben. Interesse gewekt? Bekijk onze vacatures of neem vrijblijvend contact op met onze HR-specialisten!

Bron: Trouw