Meerderheid ouderen bereid tot demotie voor behoud baan

Uit onderzoek van Harry van Dalen en Kène Henkens van het NIDI blijkt dat het merendeel van de oudere werknemers bereid is om een lagere functie aan te nemen, ook als dit resulteert in een lager salaris.

Het taboe dat demotie heet

Een stapje terugdoen qua functie en salaris inleveren? Het klinkt voor de meeste werknemers als een doemscenario. Toch blijken veel oudere werknemers hier voor open te staan. Als het tenminste de mogelijkheid biedt om korter te werken of leuker werk te doen. Tegelijkertijd lijkt er onder werkgevers op demotie een taboe te zitten, waardoor de maatregelen in de praktijk weinig wordt toegepast. Onder leidinggevenden heerst in veel gevallen de angst dat het gezien wordt als strafregel en de arbeidsrelatie negatief beïnvloedt.

Bereidheid onder ouderen tot lagere functie met minder salaris

Toch blijkt uit onderzoek van Harry van Dalen en Kène Henkens dat dit in de praktijk veel minder vaak zo is dan aangenomen. Zo blijkt onder goed verdienende hoogopgeleiden bijna 70% bereid te zijn om een stapje terug te doen en hierbij salaris in te leveren. Ook onder ouderen met een schuld is de bereidheid met 50% nog relatief hoog.

Demotie nog maar weinig toegepast

In praktijk komt 'echte' demotie, dus een lagere functie invullen met inlevering van loon, echter nog weinig voor. Zo werd het in 2005 door slechts 5% van de bedrijven toegepast en is dit aantal ook in 2013 tot slechts 7% gestegen. 

Volgens Van Dalen laten werkgevers door deze 'smalle interpretatie' kansen liggen en wordt demotie minder vaak als iets negatiefs gezien. Uit het onderzoek blijkt verder dat leuker werk (51%), maar ook de werkbelasting van de oude functie (49%) worden genoemd als de belangrijkste argumenten om akkoord te gaan met demotie. 

Bron: Volkskrant.nl