Nederland scoort gemiddeld op inzet ouderen

De overheid zet steeds meer in op de inzet van oudere werknemers. Toch is Nederland op dit moment een middenmoter als het gaat om het benutten van de kennis en ervaring van oudere medewerkers.

Golden Age Index

Dit blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers die de 34 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder de loep nam en bekeek hoe zij oudere werknemers inzetten.

De resultaten zijn verzameld in de Golden Age Index waarbij in 2003, 2007 en 2013 is gekeken naar verschillende factoren waaronder hoeveel 55- tot 64-jarigen nog werken, deelname aan trainingen van 55- tot 64-jarigen en het aantal 65- tot 69-jarige werkenden.

Op het gebied van arbeidsparticipatie van ouderen scoort Nederland niet zo goed. Zo staan we op plek 20 van de 34. Kanttekening is dat we wel gestegen zijn ten opzichte van de 26e plaats in 2003. OESO landen die het slechtste scoren zijn Luxemburg, Slovenië en Turkije.

Voordelen inzet oudere werknemers

Volgens PWC biedt het beter inzetten van oudere werknemers belangrijke voordelen voor landen. Zo berekende PWC wat er zou gebeuren als Nederland ouderen net zo goed zou inzetten als Zweden, die op de derde plaats staat. Volgens de berekening zou dit een toename van het Bruto Binnenlands Product van ongeveer 5,4% betekenen.

Maatregelen voor langer doorwerken

Zweden scoort met zijn top 3 positie aanzienlijk beter op de inzet van oudere medewerkers. De Zweedse overheid stimuleert met pensioen- en belastingmaatregelen dan ook dat werknemers na hun 65e blijven werken. Ook bieden zij diverse mogelijkheden voor vrouwen om hun carrière na het krijgen van kinderen te behouden, wat ervoor zorgt dat zij tot op latere leeftijd doorwerken.

Naast dergelijke stimulerende maatregelen, adviseert PwC om ouderen meer cursussen aan te bieden om hun digitale kennis bij te houden. Ook moet het gemakkelijker worden voor werkgevers om specifiek ouderen aan te nemen en flexibel werken te stimuleren.

Positieve invloed inzet oudere medewerkers

Daarnaast weerspreken economen dat langer doorwerkende ouderen de banen van jongeren bezetten. Volgens hen geldt dat hoe meer mensen werken, hoe meer geld er in omloop is en hoe meer werkgelegenheid er is. Het inzetten van oudere werknemers heeft dus juist voor iedereen een positieve invloed.

Volgens PwC profiteren bedrijven ook van een verhoogde inzet van ouderen. Klanten worden namelijk ook steeds ouder; iets waar oudere werknemers beter op in kunnen spelen. Tot slot is het een slecht idee om een oudere medewerker geen scholing te bieden. Goed opgeleide en ervaren werknemers maken tenslotte het verschil in een bedrijf.

Meer weten over werken met 65-plussers?

Wilt u meer weten over het werken met oudere werknemers of wilt u een AOW-gerechtigde flexkracht inhuren? Neem dan vrijblijvend contact op, we vertellen u graag meer.

Bron: Openvoor50plus.nl