Nieuwe subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Nieuwe subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Bedrijven die medewerkers langer en gezonder aan het werk willen houden kunnen tot 13 november maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen. De helft van dit bedrag komt voor eigen rekening van de werkgever.

Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer actuele topic

De overheid stimuleert bedrijven om medewerkers langer en gezonder aan het werk te houden. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om een grotere wendbaarheid van organisaties. 

Voor veel HR-afdelingen is het dan ook de vraag hoe ze medewerkers gezond en betrokken houden. Een relevante vraag, want investeringen in personeel werpen direct hun vruchten af in de vorm van bijvoorbeeld meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Europees geld voor duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een nieuwe subsidieronde mogelijk gemaakt om duurzame inzetbaarheid te stimuleren en 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het geld komt van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat vorig jaar ook al 22 miljoen euro beschikbaar stelde.

Aanvraag en voorwaarden subsidie duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen t/m 13 oktober 17u een aanvraag indienen bij Het Agentschap SZW  voor een subsidie, waarbij de aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst.

Voorwaarden voor de subsidie zijn dat de werkgever minimaal twee werknemers in dienst moet hebben en dat uitsluitend de advieskosten voor een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid in aanmerking komt voor de subsidie. Ook komen de helft van de projectkosten voor rekening van de werkgever.

Bron: Personeelsnet.nl

Reageren