Nieuwe wet maakt doorwerken na AOW-leeftijd gemakkelijker

Door de invoering van een nieuwe wet wordt het gemakkelijker voor 65-plussers om na de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken en aantrekkelijker voor werkgevers om 65-plussers in dienst te nemen en houden.

Het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken dat deze zaken regelt kan op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Goed nieuws dus voor AOW-gerechtigde werknemers die graag willen doorwerken en voor werkgevers die deze medewerkers graag in dienst wil nemen/ houden.

Op dit moment is het voor 65-plussers enkel mogelijk om door te werken na hun AOW als ze ZZP'er zijn of via een uitzendbureau aan de slag gaan. Met de nieuwe wet wil Asscher deze groep de kans geven op een normaal dienstverband, al dan niet in de vorm van een tijdelijk contract.

AOW-gerechtigde werknemer financieel aantrekkelijk

De wet heeft verschillende gevolgen voor zowel de AOW-gerechtigde werknemer als de werkgever. Zo worden AOW'ers goedkoper voor werkgevers doordat de meeste werknemersverzekeringen niet gelden. Dit betekent dat beide partijen geen premies hoeven te betalen. Hierdoor is het voor een werknemer ook aantrekkelijker om een lager salaris aan te nemen; er gaat namelijk veel minder van het brutoloon af.

Doorbetaling werknemer bij ziekte

Ook bepaalt de wet dat de werkgever een zieke 65-plusser niet verplicht twee jaar hoeft door te betalen. Hiervoor gaat een maximum gelden, wat de vrees voor een lange verplichte doorbetaling moet wegnemen. De exacte duur wordt op dit moment nog bekeken. De PvdA en ChristenUnie vinden de oorspronkelijke termijn van zes weken te kort en pleiten voor dertien weken.

Geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt

De SP en vakbonden zijn tegen de nieuwe wet. Volgens hen zorgt deze ervoor dat AOW-gerechtigde werknemers voor een werkgever aantrekkelijker zijn dan jonge werkzoekenden, waardoor verdringing optreedt. Volgens het CBS is hier echter geen sprake van. Zo zou er op lange termijn geen verdringing zijn en op korte termijn hoogstens in geringe mate.

Een AOW-gerechtigde werknemer in dienst nemen?

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze wet of zelf een AOW-gerechtigde werknemer in dienst nemen of houden? Neem dan vrijblijvend contact op en bekijk ook eens onze diensten voor werkgevers.

Bron: Nu.nl