Omstreden lerarenregister voorlopig van de baan

Verplicht uw vakkundigheid aantonen? Voorlopig hoeven leraren hun vakbekwaamheid met diploma’s en bijscholing niet openbaar te maken. Minister Slob (minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) zet zich in tegen het omstreden nationale lerarenregister.

Het lerarenregister bestaat wel, maar is nu vrijwillig. De invoering van een verplicht register is een plan van voormalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker. Hij vond de invoering noodzakelijk om te voorkomen dat leraren zonder diploma's voor de klas staan. Het lerarentekort dwingt scholen om leraren aan te nemen die nog niet de juiste diploma’s in het bezit hebben.
 

Kritiek op lerarenregister

Het plan raakte in opspraak. Voor scholen en docenten werd het systeem te veel van bovenaf opgelegd. De Raad van State was in 2016 al kritisch en noemde het plan om leraren hun lesbevoegdheid af te pakken “onwerkbaar”. De Raad adviseerde om het lerarentekort aan te pakken en dan pas verder te kijken. Voor minister Slob ontbreekt het draagvlak en hij wil het de leraren niet van bovenaf opleggen. Hij hoopt op een stevige en representatieve organisatie die van “onderop” tot stand komt. “We maken een pas op de plaats met het verplicht stellen ervan”, vertelt de minister. Het register blijft op vrijwillige basis bestaan.
 

Senator D66

Alexander Rinnooy Kan, senator van D66, gaat op verzoek van Slob kijken hoe de positie van leraren versterkt kan worden. Hij moet ook kijken of er een nieuwe beroepsorganisatie kan komen, bestaande uit leraren. De Onderwijscoöperatie, die enkele jaren geleden is opgericht ‘voor leraren’, stopt. De organisatie zou zich sterk moeten maken voor een professionele beroepsgroep, maar de leiding was alleen in handen van de beroepsbestuurders.
 

Juiste stap volgens PO in Actie

Lerarenorganisatie PO in Actie vindt dat de stap van minister Slob de enige juiste is. Volgens Jan van de Ven, voorzitter van de organisatie, was het plan gemaakt met de Onderwijscoöperatie, maar waren daar geen leraren bij betrokken. Van de Ven: “Het register wordt door leraren gezien als een afrekeninstrument. Een register is er voor de bescherming van een beroep, net als bij artsen het geval is.” 
 

Reactie lerarenvakorganisatie AOb

Lerarenvakorganisatie AOb heeft de wet van Dekker gesteund, omdat de wet meer was dan alleen het register. Het probleem is volgens Liesbeth Verheggen, voorzitter van AOb, dat het register een doel is geworden, terwijl het register juist een sluitstuk had moeten zijn. AOb is bang dat de werkgevers in het onderwijs zich er teveel mee gaan bemoeien. Volgens Verheggen is de wet van Dekker tot stand gekomen buiten organisaties als de PO-raad en VO-raad om. Verheggen krijgt nu signalen dat werkgevers veel druk zetten om invloed te krijgen op de nieuwe plannen. PO in Actie ziet dat anders. Van de Ven: “hij moet met de ongeorganiseerde leraar in gesprek, buiten de vakbonden om.”
 

Meer informatie van 65plus

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Of wilt u meer weten over het lerarenregister? Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Wij hebben sinds 1975 ervaring in het uitzenden van AOW-gerechtigde medewerkers in het onderwijs. Vanzelfsprekend hebben wij in de loop der jaren veel kennis opgedaan van het onderwijs. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Bron: NOS