Onbevoegde leerkrachten in toekomst mogelijk niet meer voor de klas

Onbevoegde leerkrachten in toekomst mogelijk niet meer voor de klas

Om het lerarentekort op te vangen, staan er regelmatig docenten voor de klas die niet beschikken over de benodigde papieren. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil hier verandering in brengen: vanaf 2026 mogen docenten enkel voor de klas staan wanneer zij beschikken over een bevoegdheid. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de wetswijziging waarbij onbevoegde leerkrachten niet meer voor de klas mogen staan. Vanaf 2017 zouden docenten van het basisonderwijs én het voorgezet onderwijs verplicht in een register van docenten met een bevoegdheid moeten staan. Een dergelijk bevoegdheidsregister bestaat nu ook al, alleen is opname in het register vrijwillig. Vanaf 2026 zullen er ook consequenties zijn voor onbevoegde leraren: is een leerkracht niet in het register opgenomen, dan mogen scholen deze docent niet meer inhuren.

Eerst andere onderwijsproblemen oplossen


Volgens staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zal het verplichte register de positie van docenten versterken. Toch is er ook veel kritiek op deze voorgenomen wetswijziging. Zo vind de Raad van State dat allereerst het lerarentekort en andere onderwijsproblemen opgelost moeten worden. Oppositiepartijen als de SP, D66, CDA en ChristenUnie zijn het om die redenen oneens met de wetswijziging. Dekker zei daarop ‘de uitdaging aan te nemen om meer te doen om het lerarentekort aan te pakken’.
 

Definitieve stemming Tweede Kamer

De wetswijziging is vorige week door de meerderheid in de Tweede Kamer besproken en vandaag zal de Tweede Kamer een definitieve stemming houden. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan zal de Eerste Kamer zich over de voorgenomen wijziging buigen. Partijen als CDA en D66 zijn echter verre van positief en als zij in de Tweede Kamer tegenstemmen, dan is de kans dat het door de Eerste Kamer komt een stuk kleiner.
 

Voorstellen van het CDA

Voor het CDA is het van belang dat een meerderheid van de Kamer instemt met het voorstel om scholen te verplichten onmiddellijk scholing aan docenten zonder papieren aan te bieden. Ook wil het CDA wettelijk laten vastleggen dat scholen docenten zonder bevoegdheid maar voor één jaar mogen aannemen en het arbeidscontract niet steeds mogen verlengen.

Bron: NOS
 

Reageren