Onderwijsraad uit kritiek op onderwijsbeleid

Onderwijsraad uit kritiek op onderwijsbeleid

De VO-raad heeft onlangs felle kritiek geuit op het onderwijsbeleid van kabinet Rutte III. Zo vindt voorzitter Paul Rosenmöller dat de kabinetsplannen voor vernieuwing van het onderwijs op middelbare scholen ‘een lege huls zijn’. 

De VO-raad - een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – heeft onlangs van zich laten horen. De raad uitte felle kritiek op het kabinetsbesluit om geen geld te reserveren voor het terugbrengen van het aantal lesuren. Zo wil kabinet Rutte III de onderwijskwaliteit verbeteren. Enkele maatregelen op een rij: 

  • Docenten moeten leerlingen meer op hun eigen niveau lesgeven
  • Docenten moeten oog hebben voor hun talenten
  • Docenten moeten werken aan een goed gebruik van digitale middelen 
  • Docenten moeten inzetten op vernieuwing van de onderwijsinhoud

 

Verlagen van aantal lesuren

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, zegt dat veel docenten geen tijd zullen hebben om deze plannen door te voeren. Rosenmöller tegenover dagblad AD: “Al die mooie woorden krijgen nu geen vertaling in de financiële paragraaf. Terwijl de minister van Financiën echt geen slapeloze nachten zal krijgen van het bedrag dat we vragen.” De VO-raad roept de Tweede Kamer op om 300 miljoen euro vrij te maken voor middelbare scholen. Voor dat bedrag kunnen leraren wekelijks twee uur minder voor de klas staan (van 25 naar 23 uur per week). Zo houden de docenten meer tijd over om aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. 
 

‘Stilstand in het voortgezet onderwijs’

De VO-raad noemt het teleurstellend dat er in het regeerakkoord niets is opgenomen over het verminderen van het aantal lesuren, terwijl dit wel de verkiezingsprogramma’s van enkele regeerpartijen staat. Als leraren geen extra tijd krijgen, zal dat leiden tot stilstand in het voortgezet onderwijs, waarschuwt Rosenmöller. De VO-raad krijgt bijval van een groot aantal docenten: via VO in Actie maken zij zich hard voor minder lesuren.
 

Contact met onze onderwijsspecialisten 

Wilt u meer informatie over de kritiek die de VO-raad heeft geuit? Of wilt u meer weten over het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet? Neem contact op met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Wij hebben sinds 1975 ervaring in het uitzenden van ervaren onderwijsmedewerkers en hebben daarmee veel kennis van de onderwijsbranche. 

Bron: AD

Reageren