Dit zijn de oorzaken van de stijging van de pensioenen

Ambtenaren- en onderwijsfonds ABP ziet de pensioenen stijgen met bijna 12 procent. “Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van 1.000 euro netto betekent dat toch zo’n 120 euro in de maand erbij”, reageert Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter bij het grootste pensioenfonds van Nederland. Daarnaast stelt bpfBOUW liefst 14,5 procent extra in het vooruitzicht voor werkenden en gepensioneerden. Zorgfonds PFZW heeft een stijging van 6 procent bekendgemaakt. Al met al lijkt er een veelbelovende nieuwe trend van pensioenstijgingen zichtbaar. Hoe dit komt? Wij vertellen het u.

Rekenrente omhoog

De eerste reden van de pensioenstijgingen is de gestegen rekenrente naar het relatief hoge percentage van 2,5 procent. Een hoge rentestand houdt in dat de pensioenfondsen meer geld uit kunnen keren. Ze hoeven namelijk minder reserves op te bouwen, om alsnog de benodigde dekkingsgraad te kunnen behalen.

Benodigde dekkingsgraad omlaag

Daarnaast zijn de regels rondom die dekkingsgraad versoepeld, van 110 naar 105. Een pensioenfonds hoeft geen 110 euro meer in kas te hebben voor elke 100 euro die het uitkeert. Nu mogen ze ook 100 euro uitgeven, als ze nog ‘slechts’ 105 euro achter de hand hebben. Met andere woorden: de fondsen hoeven minder geld opzij te zetten, maar kunnen alsnog garant staan voor de pensioenen van de aangesloten leden. De fondsen bezitten samen vele miljarden euro’s, werkenden en gepensioneerden kunnen daar nu ook van profiteren.

‘Verantwoord en evenwichtig’

Door de gestegen rekenrente en versoepelde dekkingsgraad kunnen de pensioenen extra hard stijgen. “We zijn bij dit besluit niet over één nacht ijs gegaan. Behalve dat de rekensom volgens de regels moet kloppen, hebben we gekeken of deze verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt”, aldus Van Wijnen van het ABP. Maar de stijging van 12 procent voor de ruim 3 miljoen ABP-leden blijkt ‘verantwoord en evenwichtig’ genoeg te zijn.

Nieuwe pensioenwet

Naast deze ontwikkelingen, speelt er op de achtergrond de grootste financiële hervorming in het naoorlogse Nederland. Het concept van de grootschalige nieuwe pensioenwet ligt namelijk klaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog over stemmen, maar het aanvullend pensioen van miljoenen Nederlanders zal binnenkort in individuele potjes belanden. Meer weten over de nieuwe pensioenwet? Politiek commentator Kees Boonman vat bij Tijd voor MAX de belangrijkste veranderingen kort samen.

 

Bron: MAX Vandaag