'Opa' is de ideale werknemer van de toekomst

Steeds meer ouderen zitten niet te wachten op hun pensioen en willen juist door blijven werken. Maar is de arbeidsmarkt klaar voor deze senioren?

Nederlanders worden ouder en werken steeds langer door, ook na de AOW-gerechtigde leeftijd. Tussen nu en 2024 stijgt de beroepsbevolking tussen de 65 en 68 jaar van 245.000 naar 620.000 personen. Een ander scenario dan de meeste mensen zich hadden voorgesteld. Zo hadden jongeren de verwachting dat door de vergrijzing veel banen vrij kwamen, terwijl ouderen juist uitkeken naar de leeftijd van 65 jaar om met pensioen te gaan. Dat de nieuwe situatie anders is, biedt echter ook nieuwe kansen voor zowel werkgevers als oudere werknemers. Onderstaand meer hierover.

Waarom willen ouderen doorwerken?

Dat steeds meer AOW-gerechtigde werknemers door willen werken heeft verschillende oorzaken. Een van de redenen is dat het door een recente wetswijziging gemakkelijker is geworden om na het pensioen door te werken. De belangrijkste reden is echter dat 65-plussers in toenemende mate hun eigen oudedagvoorziening moeten financieren. Door de actuele wijzigingen rondom pensioenen is het steeds minder zeker dat de pensioenuitkeringen over een paar jaar nog op peil zijn. Doorwerken is voor deze groep dus ook een vorm van kiezen voor zekerheid.

Vooroordelen over oudere werknemers

Op de werkvloer leven allerlei (voor)oordelen over oudere werknemers. Zo zouden ze duur, zwak, en eigenwijs zijn en niet bereid om zich aan te passen. Opvallend genoeg zijn deze vooroordelen niet eens per definitie leeftijdsgebonden, maar komen ze voort uit een perceptie wat 'oud' nu eigenlijk is. Zo zien we bijvoorbeeld Richard Branson niet als oud, terwijl hij wel degelijk 65 jaar wordt. Maar een medewerker van vijftig jaar die al jarenlang met een nukkig gezicht precies hetzelfde doet en elke dag stipt om half vijf het pand verlaat, bestempelen we wel als oud. Zo is leeftijd dus niet direct bepalend in de beeldvorming. Werkgevers zien dit steeds meer in en ontdekken zelf de voordelen van ouderen werknemers op de werkvloer.

De voordelen van een oudere werknemer

De voordelen zijn dan ook de moeite waard. Zo verzuimen oudere werknemers aanzienlijk minder dan hun jongere tegenhanger. Daarnaast hebben ouderen minder ´baaldagen´, is de levensstijl (meestal) minder uitbundig en zijn ze minder geïnteresseerd in extra verlofdagen of minder arbeidsverplichtingen. Deze groep wil juist volwaardig meedraaien en een meerwaarde leveren in plaats van het gevoel te hebben dat ze getolereerd worden. Het vooruitzicht van werk werkt in dit geval dan ook motiverend.

Een ander voordeel is een betere motivatie. Vaak heeft een oudere werknemer er al een carrière opzitten, waardoor het belang van het bedrijf hoger in aanzien staat dan zelf carrière maken. Zo ligt de productiviteit van ouderen niet lager dan bij jongere werknemers en scoort deze groep ervaren werknemers beter op eigenschappen zoals accuratesse en sociale vaardigheden.

Tot slot levert scholing voor deze groep, in tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, over het algemeen meer rendement op. Zo willen oudere werknemers zich niet alleen blijven ontwikkelen, ook is de kans dat hij of zij na de opleiding opeens op zoek gaat naar een andere baan een stuk kleiner. De loyaliteit ligt vaak een stuk hoger en jobhoppen is niet aan de orde. Iets wat bij jonge carrièrejagers maar af te wachten valt.

Zijn we klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst?

De vraag is echter of we klaar zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Opvallend genoeg lijken ouderen dit meer te zijn dan jongere medewerkers. Zo blijkt uit onderzoek van TNS NIPO dat 64% van de ondervraagden het een (zeer) slechte zaak vindt dat ouderen op latere leeftijd (moeten) blijven werken en zelf hun pensioen moeten financieren. Daarnaast vinden velen langer doorwerken geen aangenaam vooruitzicht, staat slechts 35% positief tegenover 'een leven lang leren' en leeft er een hoop weerstand tegen de opkomst van de flexibele arbeidsmarkt.

Ouderen hebben zich daarentegen al meer geschikt naar deze nieuwe werkelijkheid. Zo werkt 70% van de werkenden boven de 65 als zelfstandige in plaats van vaste dienst en lijken zij zich goed te kunnen vinden in een werksituatie op basis van flexibele contracten.

Hoe dan ook, de realiteit is dat de werkvloer er over een paar jaar een stuk grijzer uitziet. En in tegenstelling tot de huidige vooroordelen, zal dit juist resulteren in een personeelsbestand dat minder verzuimt en gemotiveerder en sociaal vaardiger is. Als werkgever dus de uitdaging om uw organisatie klaar te stomen op de komst van (meer) oudere werknemers!

Oudere werknemer inhuren?

Als uitzendspecialist in de senioren arbeidsmarkt kunnen we u alles vertellen over het in dienst houden of nemen van AOW-gerechtigde werknemers. Kennis waarmee u uw bedrijf voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst en vooruitloopt in plaats van afwacht. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees dan meer over het inhuren van oudere werknemers, maak kennis met onze ervaren flexkrachten en laat u in onze praktijkcases verrassen door de veelzijdige inzetbaarheid van onze gemotiveerde uitzendkrachten.

Bron: ABN AMRO Financial Focus