Oudere werknemers bereiden zich voor op langer werken

Medewerkers boven de vijftig jaar zijn zich ervan bewust dat zij langer moeten doorwerken. De laatste jaren is dan ook een trend zichtbaar waarbij steeds meer oudere werknemers zich willen blijven ontwikkelen in plaats van af te bouwen.

Positie op de arbeidsmarkt

Dat we langer doorwerken wordt steeds duidelijker. Opvallend is echter dat dit besef vooral onder ouderen groeit, terwijl het voor de jongere generatie werknemers veel onduidelijkheid met zich meebrengt. Zo blijken werknemers van eind twintig geen goed beeld te hebben over hun positie op de werkvloer over twee jaar, wat onzekerheid over de toekomst met zich meebrengt. Dit blijkt uit onderzoek van de Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers in industrie, overheid en andere branches.

Een leven lang leren

Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is de afgelopen jaren toegenomen. Zo wil één op de zeven 50-plussers en 60-plussers zich verder ontwikkelen in de huidige functie. Volgens Jeroen Stoffelsen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie is het logisch dat oudere werknemers concrete loopbaan- en scholingswensen hebben die verder gaan dan afbouwen. Het is tenslotte inmiddels duidelijk dat er minstens tot 67 jaar doorgewerkt moet worden. Toch is de wens om een leven lang te blijven leren iets dat pas de afgelopen jaren steeds vaker terug komt.

Jonge werknemers begeleiden in loopbaankeuzes

Werknemers van eind twintig worden overspoeld met keuzes. Het perspectief van hun loopbaan is niet meer zo vanzelfsprekend door de toenemende flexibele arbeid en ZZP’ers. Zo blijkt uit het onderzoek dat deze jongere werknemers al twijfelen over hun inzetbaarheid over twee jaar. Zij leggen de laat hoog, kunnen moeilijk keuzes maken en twijfelen over baanbehoud.

Werkgevers kunnen hierin ondersteunen door concreet met de jongere werknemers in gesprek te gaan en hen te ondersteunen bij het maken van gerichte keuzes. Volgens Stoffelsen is het bijvoorbeeld handig om jaarlijks een overzicht te maken met de ambities, sterke punten en ontwikkelpunten van jonge werknemers, zodat vanuit hier keuzes gemaakt kunnen worden.

Duurzame inzetbaarheid afstemmen op werknemer

Om de inzetbaarheid van werknemers te optimaliseren adviseert Arbo Unie een proactieve benadering van werkgevers richting beide doelgroepen. “Optimaal werken betekent voor twintigers en dertigers echt iets anders dan voor vijftigers en zestigers”, aldus Stoffelsen.

“Het is bijvoorbeeld de vraag of leidinggevenden het thema loopbaan en ontwikkeling actief bespreken met de vijftigers in hun team. Onze ervaring is van niet. In elk geval niet consequent. Door medewerkers gerichte aandacht en uitdaging te bieden, stijgt uiteindelijk ook de productiviteit en toegevoegde waarde van deze leeftijdsgroep.” Een aanpak die is afgestemd op de kenmerken per leeftijdsgroep is dan ook wenselijk.

Vraag het onze HR specialist

Meer weten over de inzetbaarheid van oudere werknemers of langer doorwerken? Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen u graag meer.

Bron: Personeelsnet.nl