Ouderen willen ook op latere leeftijd blijven leren

Veel 50-plussers willen bijblijven en nieuwe inzichten opdoen, dit blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine onder 1.124 lezers. Tweederde van de ondervraagden gaf aan ook op latere leeftijd te willen blijven leren.

Nederland staat op de vijfde plaats van landen waar ‘een leven lang leren’ zeer belangrijk is. Om dit te toetsen, deed Plus Magazine onlangs onderzoek onder haar lezers. Het tijdschrift vroeg hen of ze wilden blijven leren: ruim tweederde (68%) van de 1.124 ondervraagden gaf aan dat ze ook op latere leeftijd kennis willen opdoen. Daar tegenover staat dat slechts 28% van de ondervraagden de afgelopen twee jaar werkelijk een cursus of opleiding heeft gevolgd.
 

Praktische bezwaren

Veel senioren ervaren dus nog een drempel om een cursus of opleiding te volgen. Ze willen wel graag kennis opdoen, bijvoorbeeld via internet of een klassikale cursus, maar ze laten zich tegenhouden door praktische bezwaren als verplichte cursusdagen of hoge cursuskosten.
 

Leren via internet

Gemiddeld zijn vrouwen actiever in het volgen van een cursus of opleiding, maar mannen staan juist weer meer open voor het volgen van cursussen via internet. Toch zijn online cursussen ook nog vrij onbekend: zo geeft slechts één op de elf respondenten aan dat wel eens een e-learning te hebben gevolgd. De ondervraagde ouderen zeggen het wel jammer te vinden dat ze tijdens een e-learning hun ervaringen niet kunnen delen. Dit is volgens de onderzoekers opvallend, want communiceren met medecursisten en docenten is juist via internet gemakkelijker.
 

Toegankelijk online cursusplatform

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de ondervraagden, heeft Plus Magazine met Parcours Learning de website Etadoro opgezet. Dit is een toegankelijk online cursusplatform waar men cursussen kan volgen en interactie kan aangaan met medecursisten en docenten. Het cursusaanbod is gevarieerd en is gebaseerd op moderne leermethoden, zoals video, audio, theorie, opdrachten en quizzen.

Bron: Plus Online