Ouders hebben veel invloed op werkethos

De ene persoon werkt om brood op de plank te brengen, de ander ziet het werk vooral als een manier om zich te ontplooien. Uit onderzoek blijkt nu dat de werkethiek van medewerkers sterk wordt beïnvloed door de manier waarop iemands ouders over werk denken.

Iedere werknemer houdt er een andere werkhouding of werkethos op na. De ene medewerker werkt het liefst van 9.00 tot 17.00 uur en wil in zijn vrije tijd geen minuut extra aan het werk denken, laat staan er tijd aan besteden. De andere werknemer zet graag een stap extra, want hij of zij ziet de baan als een manier om zich te ontplooien. Waar komen deze verschillen in werkhouding of werkethiek vandaan? Onderzoekers Wayne Baker en Kathryn Dekas van de Universiteit van Michigan deden hier onderzoek naar. Wat blijkt? Hoe een werknemer met werk omgaat, wordt sterk beïnvloed door de manier waarop zijn ouders over werk denken.
 

Zien werken, doet werken

Van jongs af aan leren kinderen door te observeren en te luisteren. Als ouders het hebben over de bevrediging die ze krijgen van hun werk, dan is de kans groot dat de kinderen dit op den duur ook zo zullen ervaren. Zo blijkt uit het onderzoek van de Amerikaanse onderzoekers Baker en Dekas. Klagen ouders steen en been over hun baan en kunnen ze niet wachten tot ze met pensioen kunnen? Grote kans dat de kinderen later dit net zo ervaren. Zien werken, doet werken, dat is het credo. Bovendien is de band tussen de ouders en het kind van belang: is deze band heel goed, dan neemt het kind de werkethiek van hun ouders nog eerder over.
 

Drie vormen van werkethiek

In het onderzoek wordt uitgegaan van drie vormen van werkethiek: mensen die werken voor de baan, de carrière en de roeping. Werkt u bijvoorbeeld baangericht, dan werkt u voornamelijk voor het salaris dat u hiervoor ontvangt. Veelal zetten baangerichte medewerkers geen stap extra: ze leveren het werk af dat van hen gevraagd wordt. Bent u gericht op het maken van carrière, dan draait u leven hoogstwaarschijnlijk om vooruitgang en succes. Mensen die hun baan zien als een roeping, hechten veel waarde aan persoonlijke ontplooiing en een positief gevoel over hun werk. Deze drie vormen sluiten elkaar niet uit: het is ook mogelijk dat medewerkers werken voor het geld én het maken van carrière. Bovendien kan de tijdsgeest invloed hebben op de werkethiek: staat de werknemer of staat de sector onder grote druk, dan kan de werklust (tijdelijk) verdwijnen en blijft enkel het werken voor het salaris over.
 

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Welk invloed heeft u op uw kinderen? Wilt u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog niet stoppen met werken, dan is de kans groot dat uw kinderen dit voorbeeld zullen volgen. Bij Uitzendbureau 65plus bieden we oudere werknemers de mogelijkheid om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Al veertig jaar bemiddelen we oudere en gemotiveerde werknemers met werkgevers. Neem contact op met onze HR specialisten en vraag hen naar de mogelijkheden!
 

Bron: Driessen HRM