Overheid onderzoekt verlaging van AOW-leeftijd

Afgelopen week verscheen er in het nieuws dat binnen het ministerie van Sociale Zaken bezien wordt of de AOW-leeftijd kan worden aangepast. Dit om vakbonden te verleiden akkoord te gaan met een nieuw pensioenstelsel. Voorlopig onderzoekt de overheid de voor- en nadelen van de verlaging van de AOW-leeftijd.

Een overweging om de AOW-leeftijd te verlagen zou het pensioenstelsel ten goede komen. Er zijn volgens bronnen verschillende opties voorbijgekomen om het pensioenvoorstel aantrekkelijker te maken. Denk hierbij aan de koppeling tussen levensverwachting en de AOW-leeftijd en een regeling voor de zwaardere beroepen. Op dit moment wordt het terugdraaien van de versnelde AOW-leeftijdverhoging het meest serieus overwogen door het departement. 
 

Hoge bedragen

Echter benadrukken betrokkenen bij de mogelijke regeling dat het niet zeker is of het kabinet bereid is om zo’n aanpassing in te zetten. Dit omdat het geld dat voor een pensioenakkoord ingezet dient te worden, meer dan een miljard euro bedraagt. Met dit bedrag is in het regeerakkoord geen rekening gehouden.
 

Stijging van levensverwachting

In 2015 stemde het parlement in met versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 in 2021. Vanaf 2022 is deze stijging gekoppeld aan de levensverwachting, iets waar de bonden fel op tegen waren. Hoe de toekomst er uit zal zien is dus nog de vraag.

Bron: Telegraaf