Personeelstekorten in het onderwijs

Vorige week trok de Algemene Vereniging Schoolleiders aan de bel, gezien de onhoudbare omstandigheden wat betreft zieke docenten. Deze week werden de cijfers bekend die de problemen rondom de lerarentekorten omschrijven. In dit artikel leest u meer over de situatie. 

De directeur als leraar

De afgelopen weken moest 80 procent van de schoolleiders op zoek naar vervanging voor vooral zieke leerkrachten. De Algemene Vereniging Schoolleiders, de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maakte cijfers bekend waaruit de onhoudbare situatie blijkt. In 11 procent van de gevallen ging de directeur zelf voor de klas staan. Het zoeken naar vervangers kost schoolleiders steeds meer tijd en bovendien blijkt er vaak geen vervanging beschikbaar.

Actie

Om aandacht te vragen voor deze situatie, riep de AVS op tot actie. Leden in het primair onderwijs werden vorige week gevraagd om niet te zoeken naar vervanging van zieke teamleden. "We kunnen niet blijven pappen en nathouden of bezig blijven met kortetermijnoplossingen. Al dat pleisters plakken, leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs", stelt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Tekorten

Het is geen nieuws dat het lerarentekort in het onderwijs een groot probleem is. Het aantal vacatures blijft al jaren oplopen en scholen laten weten dat het alsmaar moeilijker wordt om goede mensen te vinden. Voor zo'n 20 procent van de vacatures die in het schooljaar 2017/2018 openstonden, was na drie maanden nog niemand gevonden, schreef minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Een jaar eerder was dat aandeel nog 13 procent. Sommige scholen in Nederland geven nog maar vier dagen les, omdat de menskracht voor de gewone vijfdaagse schoolweek ontbreekt.

35.000 vacatures 

In het basisonderwijs zijn de problemen het grootst in de Randstad, maar deze breiden zich de komende jaren uit over de rest van Nederland, maakt uitkeringsinstantie UWV bekend. In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open, evenveel als in heel 2017. Op middelbare scholen is het volgens het UWV vooral moeilijk om docenten talen en exacte vakken, zoals wiskunde en scheikunde, voor de klas te krijgen.

Oorzaken & oplossingen

Een reden voor het aanhoudende tekort is dat minder mensen de afgelopen jaren de pabo-opleiding hebben afgerond. De verwachting is wel dat dit de komende jaren gaat veranderen. In het huidige studiejaar zijn er 10 procent meer studenten dan een jaar eerder. Daarnaast zijn leraren op basisscholen relatief oud. Ongeveer een kwart is 55 jaar of ouder. Zij zullen de komende jaren met pensioen gaan. "Niet alleen het aantrekken van personeel is belangrijk, maar het vasthouden ook. Dit kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn, met aandacht voor bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, sfeer, werkdruk, roosters en duurzame inzetbaarheid", aldus het UWV.

Staking

Een aantal grote onderwijsvakbonden organiseert op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs om nogmaals aandacht te vragen voor de groeiende werkdruk en het toenemende lerarentekort in het onderwijs. De stakingsbereidheid is zeer hoog, volgens de vakbonden.

Een oplossing voor personeelstekorten en werkdruk?

Bent u op zoek naar een oplossing voor personeelstekorten en werkdruk? Uitzendbureau 65plus biedt diverse mogelijkheden, zoals het uitzenden van AOW-gerechtigden in uiteenlopende functies in het onderwijs. Denk onder andere aan surveillanten, leswaarnemers, huiswerkbegeleiders en conciërges. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron: nu.nl