Prinsjesdag 2016: belangrijke aandachtspunten voor HR

Prinsjesdag 2016: belangrijke aandachtspunten voor HR

Dinsdag 20 september was het Prinsjesdag, de dag dat de regering de plannen en budgetten voor het komende jaar presenteert. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten voor HR? U leest het op de blog van Uitzendbureau 65plus!

Het gaat beter met Nederland en dat gaat vrijwel iedereen in 2017 merken, dat is de voornaamste conclusie die getrokken kan worden uit Prinsjesdag 2016. Ruim 90% van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. Maar volgens Stëffan de Jong, arbeidsrechtadvocaat bij Sterc arbeidsrecht advocaten, zijn er ook enkele kanttekeningen te maken en heeft HR ook in 2017 een flinke slag te slaan. Zo zijn goed werk en kansen voor iedereen twee belangrijke pijlers. Lees hier meer over de belangrijkste aandachtspunten voor HR.
 

Verhoging koopkracht

Het lijkt erop dat veel pensioenfondsen opnieuw de pensioenen niet kunnen indexeren. Om gepensioneerden hiervoor te compenseren, wordt vanaf 2017 de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd. Ook de algemene heffingskorting en de ouderenkorting gaan omhoog. Met deze maatregel gaat zo’n 80% van de gepensioneerden erop vooruit.

 

Oplossen knelpunten WWZ

Invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft volgens het kabinet gezorgd voor een
betere balans tussen ‘flex’ en ‘vast’. Toch levert de WWZ ook enkele knelpunten op. Een knelpunt waaraan het kabinet de komende tijd wil werken, is de mogelijkheid om in het cao afspraken te maken over transitievoorzieningen bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, denk bijvoorbeeld aan scholingen. Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel waardoor werkgevers bij ontslag na twee jaar ziekte compensatie kunnen krijgen voor de te betalen transitievergoeding.
 

Banenjacht vergemakkelijken

De dienstverlening van het UWV moet persoonlijker en hiervoor wordt het budget verhoogd naar 160 miljoen euro. Voor verdere ondersteuning van het vinden van werk gaat het kabinet 30 miljoen euro besteden aan scholingsvouchers. Extra aandacht krijgt de groep werkloze 50-plussers: voor hen komt er in 2017 een actieplan Perspectief voor vijftigplussers.
 

Verhoging minimumlonen

Het kabinet wil vanaf 2017 toewerken naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar – nu is dat nog vanaf 23 jaar. Daarnaast moeten de minimumjeugdlonen voor 19-, 20- en 21-jarigen worden verhoogd en wordt er een onderzoek ingesteld naar de bepaling van het wettelijke minimum uurloon.

 

Introductie lage-inkomensvoordeel


De zogenaamde lage-inkomensvoordeel moet de arbeidsmarktkansen voor mensen met een laag inkomen (rond het minimumloon) vergroten. Valt iemand binnen die groep, dan betaalt de Belastingdienst het lage-inkomensvoordeel automatisch uit. Dat geldt in 2018 ook voor de premiekortingen voor werkgevers bij het in dienst nemen van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

Verbetering re-integratie en preventie

Het kabinet wil de beoordeling van re-integratietrajecten begrijpelijker en voorspelbaarder maken, zodat wordt voorkomen dat een re-integratietraject slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie. Ook het voorkomen van ziekte moet meer aandacht krijgen. Hierbij wordt de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts versterkt en de toegankelijkheid beter geborgd.
 

Plannen nieuw pensioenstelsel

Volgens het kabinet en de Europese Commissie moet het Nederlands pensioenstelsel anders. Er moet meer transparantie komen en het stelsel moet schokbestendig zijn. Er wordt gewerkt aan een nieuw stelsel, waarbij de AOW de basis blijft. Naar verwachting treedt dit stelsel in 2020 in gang.
 

Contact Uitzendbureau 65plus

Wilt u weten wat de plannen van Prinsjesdag voor uw organisatie betekenen? Neem vrijblijvend contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus! Zij hebben veel ervaring op het gebied van HR en onze medewerkers voorzien u graag van meer informatie.

Bron: HRbase.nl
 

Reageren