Scholen en leraren overbelast door eisen sectororganisaties

Scholen en leraren overbelast door eisen sectororganisaties

Wetenschappers hebben zich gebogen over de hoge werkdruk die scholen, bestuurders en leerkrachten ervaren. Volgens hen worden zij overbelast door de eisen van sectorraden, overlegorganen, belangengroepen, platforms en projectbureaus. Lees er hier meer over!

Hoogleraar sociologie Sietske Waslander, hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge en lector Public Governance Henno Theisens hebben onderzocht hoe de sturing in het Nederlands onderwijs in elkaar steekt. De wetenschappers aan de TIAS, Universiteit van Tilburg en de Haagse Hogeschool hebben dit onderzocht voor het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
 

Hoge werkdruk en hoge eisen

Uit het onderzoek blijkt dat de hoge werkdruk van leerkrachten onder andere voortkomen door de hoge eisen van sectorraden, overlegorganen, belangengroepen, platforms en projectbureaus. In dagblad NRC Handelsblad is een samenvatting van het onderzoek verschenen. Hieronder staan fragmenten uit de samenvatting. 

“Iedereen vindt onderwijs belangrijk. Politici hebben ambities met het onderwijs: hogere kwaliteit, beter maatwerk, meer innovatie. Het realiseren van die ambities is een hele toer. De aansturing van het Nederlandse onderwijs is uiterst complex. De Tweede Kamer en burgers houden de minister voor van alles en nog wat verantwoordelijk. Tegelijkertijd zijn Nederlandse scholen dankzij onze Grondwet autonoom. Daartussen zit een druk bevolkt middenveld met sectorraden, overlegorganen, belangengroepen, platforms, programma- en projectbureaus.

Zo is een uiterst geraffineerde, typisch Nederlandse, vorm van sturing ontstaan. Voor iedere sector en voor ieder beleidsthema vormt het ministerie een apart netwerk van organisaties. Al deze netwerken ontwikkelen op hun beurt eigen manieren om invloed uit te oefenen op bestuurders, schoolleiders en leraren. Van afdwingen tot verleiden, en alle varianten daartussen. Die initiatieven staan los van elkaar, en los van elkaar zijn al die initiatieven prima: niemand is tegen taal en rekenen, burgerschap, innovatie en maatwerk.

Opgeteld is het effect dramatisch. Want onderwijsorganisaties moeten op al die initiatieven reageren, hoe autonoom ze ook heten te zijn. Bovenal moeten mensen in de onderwijspraktijk alles wat op landelijk niveau los van elkaar staat, binnen een school of opleiding aan elkaar zien te knopen. Anders heeft het weinig zin.

Hogere salarissen lossen het probleem van de overladenheid niet op. Het onderwijs zit in een vicieuze cirkel die iedereen gevangenhoudt. Scholen worden overbelast waardoor vernieuwing traag is of uitblijft. Dat is voor de overheid aanleiding om op specifieke onderdelen veranderingen af te dwingen (de rekentoets).”
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit artikel? Bekijk het volledige onderzoek op de website van het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-specialisten van 65plus In het Onderwijs. Wij hebben sinds 1975 ervaring in het uitzenden van AOW-gerechtigde medewerkers die in het onderwijs aan de slag gaan in uiteenlopende functies. Denk bijvoorbeeld aan examinatoren, surveillanten, beoordelaars, docenten, huiswerkbegeleiders, conciërges, receptionisten, klusjesmannen en schoonmakers.

Bron: NRC Handelsblad

Reageren