Seniore werknemer is in trek op de arbeidsmarkt

Hoewel het coronatijdperk uiteraard heeft gezorgd voor veel negativiteit, is er in elk geval een positieve kant te benoemen, aldus HR-platform Werf&. Seniore werkzoekenden zijn namelijk meer in trek op de arbeidsmarkt. Hoewel er nog geen harde cijfers zijn te geven, wordt de trend onderstreept door de Amerikaanse Carol Fishman Cohen, expert op het gebied van het weer terugkeren op de arbeidsmarkt. In Harvard Business Review geeft ze aan dat er in deze crisis onder andere veel vraag is naar ervaren medici, verpleegkundigen, technici en IT'ers. Ook in Nederland is de trend zichtbaar. 

Prekash Ramsingh, initiatiefnemer van The Experience Award bevestigd de uitspraken van Fishman Cohen: "We zien in deze tijden van corona steeds vaker dat er direct een beroep wordt gedaan op ervaring. Ervaren werknemers van boven de 50 worden actief geworven en ingezet voor vitale en andere beroepen. Soms zelfs nadat ze al gestopt zijn."

Ervaring telt & resultaat volgt

"Leeftijd verdwijnt naar de achtergrond, ervaring telt en resultaat volgt", zegt Ramsingh. "Zo is Loucky de Keizer een mooi voorbeeld. Zij werd op haar 56ste boventallig verklaard als artsenbezoeker en productspecialist, maar schoolde zich om en vond een nieuwe baan als klachtenfunctionaris in een ziekenhuis. Als vijftiger heeft ze veel in huis. Ervaring, maar ook overwicht, een goed arbeidsethos en doorzettingsvermogen. Ze is gewend om met artsen te spreken, niet snel onder de indruk, draagt suggesties aan en kan goed luisteren."

De kracht van senioriteit

Volgens Fishman Cohen zijn de afgelopen tijd veel zorgen over seniore werknemers verdwenen. "Werkgevers beschouwden deze groep voorheen vaak met scepsis. Ze dachten dat hun vaardigheden verlopen waren, dat ze overgekwalificeerd waren of veel tijd nodig hadden om te worden ingewerkt. Maar het valt op dat ze nu juist steeds vaker de kracht van seniore medewerkers erkennen: hun institutionele kennis, hun ervaring, volwassen perspectief, stabiele levensfase, toewijding, loyaliteit en energie en enthousiasme."

Internationale ontwikkeling

Deze ontwikkeling rijkt verder dan alleen Amerika en Nederland: in Groot-Brittannië keerden bijvoorbeeld zo’n 20.000 verpleegkundigen terug in de sector, in de strijd tegen het coronavirus. Ook in Nederland zou een minstens even groot aantal een andere baan (tijdelijk) hebben stopgezet om in de zorg (al dan niet tijdelijk) bij te springen. Bovendien zouden veel medici bijvoorbeeld hun pensioen hebben uitgesteld, om genoeg assistentie te kunnen blijven verlenen.

Gooi stereotypes overboord: hier liggen kansen!

"Het is duidelijk dat hier kansen liggen", stelt Fishman Cohen. "Deze talentpool is uitzonderlijk. En in deze crisis is helder geworden dat onze stereotypes en twijfels over deze groep overboord kunnen. We zullen dit ook na de crisis moeten onthouden, en anders over ons recruitmentbeleid moeten gaan denken. Als we naar de lange termijn kijken, zullen we moeten bezien hoe we ons meer op de oudere instroom kunnen instellen, en welke programma’s we kunnen ontwerpen om hen te ondersteunen. We zien nu welke waarde ze toevoegen. Laten we dat niet vergeten als de crisis voorbij is."

Bron: Werf&