Senioren zijn gek op social media

Het socialemediagebruik van senioren is de afgelopen jaren flink gestegen. Vooral 65- tot 75-jarigen maken er steeds meer gebruik van. In 2019 zei 76% van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie actief te zijn geweest op sociale media, vijf jaar eerder was dat nog 40%. Het meest populair? Communiceren via WhatsApp. Deze cijfers werden bekend gemaakt in het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS.

Socialmediagebruik stijgt onder alle leeftijdsgroepen

In 2014 gaf 74% van de personen van 12 jaar of ouder aan gebruik te maken van sociale media als Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Snapchat, weblogs of fora. Vijf jaar later is dit 87%. Onder de leeftijdscategorie 55- tot 65-jarigen was het socialemediagebruik in 2014 64% en in 2019 89%. Ook onder 65- tot 75-jarigen is het gebruik flink gestegen: in 2014 was dit 40%, afgelopen jaar 76%.
 

Vooral uitwisselen van tekstberichten is populair

De meest gebruikte vorm van social media is het uitwisselen van tekstberichten, bijvoorbeeld via WhatsApp. De grootste groei is onder 65- tot 75-jarigen: inmiddels gebruikt 70% een dergelijke tool. Dit is een aanzienlijke stijging, aangezien dit vijf jaar geleden slechts 25% was. Onder senioren van 65 tot 75 jaar steeg het gebruik van tekstberichten de afgelopen vijf jaar van 7% naar 34%
 

Sociale netwerken steeds meer gebruikt door ouderen

Ook sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Twitter en Snapchat zijn onder senioren niet onopgemerkt gebleven. Waar er in 2014 door 23% van de 65- tot 75-jarigen gebruik van werd gemaakt, is dit in 2019 gestegen tot 39%. Onder de oudere leeftijdscategorie steeg dit in die periode van 6% naar 17%.
 

Goed voor sociale contacten & als inspiratiebron

Dat sociale media een belangrijke functie hebben voor senioren blijkt uit een artikel van de Telegraaf, waarin mooie praktijkvoorbeelden worden gegeven die de cijfers van het CBS ondersteunen. Zo organiseren Marian Voesenek en Renée Ketelaar (70) zogenoemde tweetups. "We komen dan met een man of zestig, zeventig bij elkaar, allemaal mensen die elkaar kennen van Twitter, van Limburg tot Drenthe en van verschillende leeftijden. Zo leuk.”. Ook op andere manieren kunnen sociale media en internet een belangrijke rol vervullen in het leven van senioren. Carla van Dokkum (76) is daar een mooi voorbeeld van. "Ik had mijn leven lang geen enkel zelfvertrouwen en heb me aan jonge, krachtige vrouwen op sociale media weten op te trekken. Ik zag vrouwen als Ebru Umar, Annabel Nanninga, Haitske van der Linde en anderen die hun mening durven te geven en ben dat langzamerhand ook gaan doen. Ik heb een aantal uitgenodigd voor een lunch, wat enorm leuk was en inspirerend. Met Ebru en haar ouders ben ik zelfs goed bevriend geraakt.”

Bronnen: CBS & Telegraaf