Steeds vaker overwegen ouderen verhuizing

In 2015 dachten 65-plussers vaker over een verhuizing na dan in de jaren daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het onderzoek wilde in 2009 6 procent van de 65-plushuishoudens verhuizen en in 2015 lag dat aantal op 16 procent. 

Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3 procent stabiel. Het CBS gebruikte in het onderzoek gegevens uit de verhuismodule in het WoonOnderzoek Nederland (WoON). De enquêtes die hieraan ten grondslag liggen, zijn in 2015 afgenomen. 
 

Gezondheid reden van verhuizing

In het onderzoek kwamen ook andere zaken naar voren: van de oudere huishoudens met een huishoudenshoofd in de leeftijd van 65 tot 75 jaar zei 4 procent in 2015 beslist binnen twee jaar te willen verhuizen, 18 procent wilde eventueel verhuizen. Bij de 75-plushuishoudens was dit respectievelijk 2 procent en 12 procent. Een van de belangrijkste redenen om te willen verhuizen, is de (afnemende) gezondheid van 65-plussers. 
 

Verhuisplannen gerealiseerd?

Worden al deze verhuisplannen ook daadwerkelijk gerealiseerd? In 2016 zijn de respondenten opnieuw benaderd, en wat bleek: meer dan 70 procent van de huishoudens die in 2015 aangaven beslist te willen verhuizen, had deze verhuiswens een jaar later nog niet gerealiseerd. Oudere huishoudens met een gezinshoofd van 75-plus brachten hun verhuisplannen wel vaker ten uitvoer: van deze groep verhuisde maar liefst 31 procent binnen één jaar tijd. 
 

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? U leest er meer over op de website van het CBS óf bekijk onderstaande video, afkomstig van het CBS. 

Bron: CBS