Sterke groei tijdelijk werk

Onlangs presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2015’. Hieruit blijkt dat Nederland langzaam opkrabbelt uit de crisis, want het aantal vacatures en tijdelijke banen neemt toe. Lees er hier meer over. 

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2015’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Om deze vraag te beantwoorden, kijkt het SCP naar verschillende levensgebieden en maatschappelijke terreinen, zoals publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid en wonen. Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland.
 

Herstellen van crisis

Uit het rapport blijkt dat Nederland langzaam herstelt van de crisis. Zo neemt het aantal vacatures toe, terwijl et aantal banen stabiliseert. Ook is het aantal werklozen in Nederland redelijk stabiel: de teller blijft steken rond de zeven procent. De hoogte van de werkloosheid onder jongeren en niet-westerse migranten is daarentegen wel anderhalf tot twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde. Daarnaast blijkt dat Nederland in vergelijking met andere landen een enorme stijging heeft in het aanbod tijdelijk werk.
 

Tijdelijk werk

In vergelijking met de rest van Europa groeit het tijdelijk werk voor alle opleidingsniveaus in Nederland sterk. Onder laagopgeleiden groeide tijdelijk werk in Nederland sinds 2004 van zeventin tot 24 procent. Onder hoogopgeleiden was de stijging van tien procent tot ruim veertien procent. Van de onderzochte landen is Nederland het enige land waar de groei van tijdelijk werk voor alle opleidingsniveaus meer dan twintig procent was.
 

Ouderen en werk

Wat in het rapport nog meer naar voren komt, is dat de werkloosheid onder 55- tot 64-jarigen stijgt en zelfs historisch hoog is, terwijl die in andere leeftijdsgroepen over het hoogtepunt heen lijkt te zijn. Om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te vergroten, wil de overheid verschillende zaken ondernemen, zoals het afbouwen van het vervroegd pensioen. Tot dusver heeft deze maatregel ervoor gezorgd dat de netto participatie in de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar 60 procent was in 2014, tegenover 43 procent in 2004. De groep werkenden van 65 tot 69 jaar nam het afgelopen decennium toe van 7,8 procent tot ruim 13 procent in 2015.
 

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd behaald en wilt u nog graag doorwerken? Dat is niet alleen mogelijk: dit wordt ook gestimuleerd vanuit de overheid. Bij Uitzendbureau 65plus bent u in deze gevallen aan het juiste adres! Al veertig jaar lang bemiddelen wij AOW-gerechtigden met werkgevers in heel Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op en stel uw vragen aan onze HR specialisten.

Bron: HR Praktijk