Surinaamse Nederlanders eisen reparatie AOW-gat

Duizenden Surinaamse ouderen in Nederland willen een reparatie van hun AOW-gat. Surinamers die korter dan vijftig jaar in Nederland hebben gewoond, ontvangen een lager basispensioen. Sommigen van hen zouden in bittere armoede leven. Lees hier meer. 

Alle inwoners van Nederland bouwen in vijftig jaar tijd AOW op. De AOW-opbouw bedraagt 2 procent per jaar. Woont iemand tijdelijk in het buitenland, dan wordt de opbouw onderbroken. Dit geldt ook voor Nederlanders die pas op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen: zij hebben niet vijftig jaar AOW op kunnen bouwen. 
 

Onafhankelijkheid van Suriname

Zo zijn er in Nederland duizenden Surinamers die korter dan vijftig jaar in Nederland wonen. Zij vinden de regel rondom de AOW-opbouw onrechtvaardig. Zij hebben een korting van enkele tientallen procenten op het basispensioen. Dit AOW-gat is terug te voeren op de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Vóór de onafhankelijkheid vielen zij onder de Nederlandse wet en droegen zij jaarlijks AOW af. Toen Suriname zich van Nederland afscheidde, zijn er geen afspraken gemaakt over het meenemen van de ouderdomspensioenen. Zij zijn pas weer AOW gaan opbouwen toen ze naar Nederland kwamen. 
 

Bittere armoede

Dennis Belfor, bestuurslid van Ubuntu Connected Front, zegt daarover het volgende tegenover het AD: “Sec gezien vielen ze tot 1975 onder de Nederlandse wet die gold in het gehele Koninkrijk. Velen hebben nergens anders vertoefd en gewoond dan in het Koninkrijk der Nederlanden. Ze waren dan ook bij wet verplicht om AOW af te dragen.” Ubuntu Connected Front is één van de clubs die zich het lot aantrekt van de Surinaamse AOW’ers. Sommige van deze Surinaamse ouderen hebben een heel klein pensioen en leven in bittere armoede.
 

Amsterdamse college

Surinaamse ouderen strijden al enkele jaren voor reparatie van hun AOW-gat. In 2009 verwees toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma de ouderen nog naar Suriname voor een oplossing. Onlangs heeft het Amsterdamse college van zich laten horen. De verantwoordelijke wethouder Rutger Groot Wassink liet weten de kwestie aan te zullen kaarten bij het kabinet.

Bron: AD