Tijdelijke versoepeling regels AOW-toeslag

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus zijn de regels voor de toeslag die een AOW'er ontvangt voor een jongere partner tijdelijk versoepeld. Als die partner tijdelijk (meer) is gaan werken in een cruciaal beroep en de toeslag is daardoor gestopt, dan ontstaat er weer recht op de AOW-toeslag als de partner stopt met werken of minder gaat werken. Normaal gesproken vervalt de AOW-toeslag definitief als het inkomen langer dan 3 maanden te hoog is. Die termijn is nu tijdelijk geschrapt.

Reden en duur versoepeling

Waarom het kabinet deze versoepeling heeft doorgevoerd? Dat komt doordat er veel vraag is naar zorgpersoneel en daarbij past het niet om strikt aan de toeslagregels vast te houden. De versoepeling duurt zolang de corona-maatregelen van het kabinet gelden.

Over de AOW-toeslag

De AOW-toeslag is een extra bedrag bovenop de AOW. Een AOW'er ontvangt toeslag als de partner zelf nog geen AOW heeft en geen of weinig inkomsten heeft. De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Wie later AOW is gaan ontvangen, heeft geen recht op toeslag. Een AOW'er die voor 2015 een toeslag ontving, behoudt deze zolang hij aan de regels voldoet.

 

Bron: Plusonline