Tips voor het vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers

Oudere werknemers zijn door hun ervaring van grote waarde binnen een organisatie. Iets dat komende jaren alleen maar verder toeneemt. Daarom zetten we vijf tips op een rij om de inzetbaarheid van uw oudere werknemers te vergroten.

De kans is groot dat u oudere werknemers in dienst heeft. Maar wist u ook dat deze ervaren krachten weleens een belangrijkere rol kunnen spelen dan u denkt? Zo beschikken deze oudere medewerkers volgens Tom Kirkwood, hoofd van The Institute of Ageing and Health aan de Universiteit van Newcastle, over een enorm mentaal kapitaal aan ervaring en kennis. Volgens hem zijn de bedrijven die hier goed op anticiperen degene die uiteindelijk zorgen voor groei waar ook jongere werknemers van kunnen profiteren.
 

Negatief beeld over oudere werknemers

Tegelijkertijd heerst er onder bestuurders nog altijd een negatief beeld van oudere werknemers. Volgens een onderzoek van de Intelligence Unit van The Economist in samenwerking met Towers Watson onder 480 senior executives, is maar liefst 22% van de ondervraagden ervan overtuigd dat oudere werknemers minder productief zijn dan de jongere medewerkers. Ook vindt 26% dat oudere werknemers minder goed te managen zijn.

Volgens Hans Dijkman, svp en manager international labour relations van Philips, is het dan ook tijd voor verandering. ‘We moeten een open mind behouden en zorgen voor een meer innovatieve bedrijfscultuur met een positieve houding ten aanzien van de oudere werknemer binnen de organisatie.’
 

5 tips om duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te bevorderen

Reden genoeg dus om de inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten. Onderstaand vijf tips op een rij hoe u dit aanpakt.
 

1. Flexibele uren voor oudere werknemers

David Fairhurst, chief people officer van McDonald’s Europe, gelooft dat het antwoord ligt in meer flexibiliteit in uren. ‘Oudere werknemers appreciëren de mogelijkheid zo meer tijd te kunnen besteden aan kleinkinderen en hun werkdruk langzaam te verminderen wanneer ze richting hun pensioengerechtigde leeftijd gaan. Het is een flexibiliteit die evengoed past bij, en gewaardeerd wordt door, jongere werknemers. Zo kunnen uren aangepast worden aan eventuele studies, of aan zorg voor de familie of andere sociale verplichtingen.’, aldus Fairhurst.
 

2. Betere gezondheid door getrapt pensioen

Afgelopen jaar verscheen een rapport van de Nationale Denktank die pleit voor de invoering van een getrapt pensioen. Bij dit fenomeen gaan medewerkers geleidelijk met pensioen in plaats van abrupt te stoppen. Langer doorwerken blijkt niet alleen economische voordelen op te leveren, maar ook beter te zijn voor de gezondheid van senioren. Volgens de Nationale Denktank resulteert dit in 35% minder gezondheidsklachten. Blijven participeren vergroot de zingeving onder ouderen en biedt de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op de invulling van hun oude dag.
 

3. Minder werken, niet minder status

Uit het onderzoek ‘Is 75 the new 65’ van The Economist blijkt dat oudere werknemers bij een langzame afbouw van uren willen blijven werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo geeft een derde van de Europese werknemers aan door te willen werken na de pensioenleeftijd. Wel is van belang dat de afbouw in gewerkte uren en afstoten van verantwoordelijkheden niet ten koste gaat van de status van de oudere werknemer.
 

4. Training & scholing belangrijk voor oudere werknemers

Onder werkgevers leeft de misvatting dat een cursus, training of opleiding voor oudere werknemers niet rendabel is door de beperkte terugverdientijd. Volgens Ruth Finkelstein, associate director van het prestigieuze Robert N. Butler Columbia Ageing Center, is dit een gemiste kans. 'Doorlopende investering in kennis is absoluut noodzakelijk om een dip in productiviteit te voorkomen. Wanneer trainingen niet meer aan ouderen worden aangeboden, is dit vaak vanuit de verkeerde aanname dat de investering niet meer wordt terug verdiend. Toch toont onderzoek keer op keer aan dat oudere werknemers meer loyaal zijn en langer bij een bedrijf blijven.’, aldus Finkelstein. Daarnaast blijkt ook uit het Working and Ageing rapport van Cedefop dat senior medewerkers trainingen belangrijk vinden. Wel gaat bij deze groep de voorkeur uit naar praktische on-the-job trainingen.
 

5. Respect voor ervaring

De wisselwerking tussen jonge leidinggevenden en ervaren medewerkers verloopt soms stroef. Jonge supervisors zijn vaak angstig om senior medewerkers met meer ervaring te managen. Andersom hebben oudere werknemers soms moeite met aangestuurd te worden door iemand met minder ervaring. Volgens Peter Cappelli, hoogleraar management aan de Wharton School of Business, ligt de oplossing bij de leidinggevende die direct het belang en expertise van de senior moet onderstrepen. Ook moeten leidinggevenden beseffen dat niet alle managementtrucs even goed aanslaan bij oudere werknemers. Respectvol omgaan lijkt hier het sleutelbegrip. 
 

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Zo is en blijft duurzame inzetbaarheid een belangrijke topic binnen organisaties waar u met een slimme inzet veel rendement uit kunt halen. Meer weten? Vraag het dan aan onze HR adviseurs of bekijk meer over het werken met ervaren 65-plussers.

Bron: MT.nl