Tussentijdse cao-wijzigingen per 1 juli 2016

Tussentijdse cao-wijzigingen per 1 juli 2016

Met ingang van vandaag zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in de cao’s van brancheorganisatie NBBU. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op AOW-gerechtigden. Uitzendbureau 65plus zet de veranderingen voor u op een rij!

De NBBU (Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) is een brancheorganisatie voor professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De brancheorganisatie behartigt de belangen van ruim duizend dienstverleners in de flexbranche, zoals uitzendbureaus, payroll-ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere tussenpersonen. Per 1 juli 2016 worden er wijzigingen doorgevoerd in de NBBU-cao's voor Uitzendkrachten en voor Vaste Medewerkers. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op AOW-gerechtigden. Lees er hier meer over.
 

Wijzigingen voor AOW-gerechtigde Uitzendkrachten

De wijzigingen in de NBBU-cao’s zijn het gevolg van het einde van het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Voor AOW-gerechtigde uitzendkrachten betekent dit het volgende:
 

1. Vervallen fasesysteem AOW-Plus

Het fasesysteem AOW-Plus vervalt. Dit betekent dat AOW-gerechtigden in het ‘reguliere’ fasensysteem terechtkomen.


2. Opvolgend werkgeverschap bij AOW-gerechtigden

Een volgende werkgever hoeft het arbeidsverleden van een AOW-gerechtigde niet over te nemen. Dit geldt zowel bij een arbeidsverleden met een contract voor bepaalde als onbepaalde tijd.
 

3. Einde uitzendovereenkomst vanwege AOW-gerechtigde leeftijd

Bereikt u de AOW-gerechtigde leeftijd en zit u op dit moment in fase 3, dan zullen alle contracten die binnen fase 3 zijn aangegaan - voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd - vervallen. Er wordt vanaf begin fase 3 opnieuw gestart met contracten.
 

4. Nieuwe termijn fase 1 en 2

De duur van fase 1 en 2 is aangepast naar 78 weken in plaats van 130 weken. Daarbij is de onderbrekingsperiode tussen twee uitzendovereenkomsten aangepast van 26 weken (of langer) naar langer dan zes maanden.
 

Wijzigingen voor Vaste Medewerkers

Ook bij de NBBU-cao voor Vaste Medewerkers zijn de wijzigingen een gevolg van het einde van het overgangsrecht van de WWZ. Zo kunnen er nog maximaal drie arbeidsovereenkomsten in een periode van maximaal twee jaar aangegaan worden, voor er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorheen was dit nog vier overeenkomsten in vier jaar tijd. De onderbrekingstermijn is aangepast van drie maanden naar langer dan zes maanden.
 

Wijzigingen voor AOW-gerechtigde Vaste Medewerkers

Wanneer een medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan is het mogelijk om nog maximaal zes contracten in een periode van maximaal vier jaar aan te gaan. Als een vaste medewerker bij u in dienst is en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tellen de contracten die zijn aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet mee voor de duur en het aantal contracten na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat er vanaf dat moment weer maximaal zes contracten in maximaal vier jaar aangaan kunnen worden.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de NBBU-cao’s? Lees meer op de website van de NBBU. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de arbeidsmarktdeskundigen van Uitzendbureau 65plus! Zij hebben veel kennis van de wijzigingen per 1 juli 2016 en verduidelijken deze graag voor u.

Bron: NBBU
 

Reageren