Vakbonden vooral bij oudere werknemers in trek

Vakbonden vooral bij oudere werknemers in trek

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de ambtenaren onder de 45 jaar geen feeling heeft met vakbonden. Vakbonden zijn vooral gewild onder oudere medewerkers en hier bevinden zich ook de meeste leden. Lees er hier meer over. 

Onlangs is er een onderzoek gedaan naar de werkervaringen en arbeidsvoorwaarden van 8.500 ambtenaren in Nederland. De uitkomsten komen terug in het rapport ‘De ambtenaar bestaat niet, pleidooi voor nieuwsgierigheid’. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat rijksambtenaren vooral arbeidsvoorwaarden willen die aansluiten bij hun levensfase en persoonlijke situatie. Hierbij vragen zij om maatwerk en individuele keuzevrijheid. Daarnaast blijkt dat er veel behoefte is aan nieuwe inspraakvormen voor een meer representatief geluid in het arbeidsvoorwaardenoverleg.
 

Geen feeling

Uit het onderzoek komt naar voren dat een meerderheid van ambtenaren onder de 45 jaar geen feeling heeft met vakbonden. Deze groep wil zich het liefst laten vertegenwoordigen door een panel van willekeurig geselecteerde collega’s of de medewerkers willen zichzelf vertegenwoordigen. 
 

Senioren veelal vakbondslid 

Echter, een groot deel van de geraadpleegde ambtenaren van 45 jaar en ouder wil zich laten vertegenwoordigen door een professionele vakbond of gekozen ondernemingsraad. Deze groep is ook het meeste lid van een bond. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat 63 procent van de ambtenaren van 45 jaar en ouder lid is van een vakbond. In de leeftijd van 35 tot 44 jaar is dat 23 procent en van ambtenaren tot 34 jaar is slechts 14 procent vakbondslid.
 

Belangen niet gehoord

Ambtenaren die niet lid zijn van een professionele vakbond, denken dat er geen ruimte is voor hun belangen in het huidige systeem. Zo wil 85 procent van de niet-vakbondsleden dat iedere ambtenaar moet kunnen stemmen over de eigen arbeidsvoorwaarden. Een meerderheid van de vakbondsleden zou daar niet op voorhand tegen zijn.

Bron: Binnenlands Bestuur

Reageren