Veel werk en weinig personeel in transportsector

Het gaat goed met de transportsector. Zo goed zelfs, dat er een tekort aan chauffeurs en andere medewerkers dreigt. Het aantrekken van nieuw personeel lijkt steeds moeilijker te worden. Lees er hier meer over. 

Volgens een kwartaalrapport van brancheorganisatie TLN (Transport en Logistiek Nederland) gaat het goed met de transportsector: de bedrijvigheid in de sector op het hoogste niveau in zes jaar. Het omzetniveau is ten opzichte van het voorgaande kwartaal gestegen. Qua winstgevendheid is het hoogste punt sinds eind 2015 bereikt. Deze groei wordt mede veroorzaakt door de aantrekkende economie. 
 

Keerzijde van de medaille

De keerzijde van de medaille? De vraag naar personeel neemt toe, maar het blijkt steeds moeilijker om aan transportmedewerkers te komen. Volgens het onderzoek ondervonden bijna vier op de tien bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar hinder als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Naast de aantrekkende economie, waardoor weer meer vracht moet worden vervoerd, speelt ook de vergrijzing de sector parten.
 

Chauffeurs via 65plus Op de Weg

Volgens TLN hebben er in de afgelopen tien jaar niet zo veel vacatures opengestaan als op dit moment, ondanks verscheidene wervingstrajecten. Bent u een werkgever en zoekt u vakbekwaam personeel? Aarzel niet en kies voor 65plus Op de Weg. Wij zijn als uitzendbureau gespecialiseerd in het uitzenden van 65-plussers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij gaan aan de slag in uiteenlopende transport- en chauffeursbanen. Neem contact op met onze HR-specialisten: zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Bron: Nu.nl