Veel winst te behalen bij gezonde werknemers

Gezonde werknemers presteren beter dan werknemers met een slechtere gezondheid. Dit lijkt misschien logisch, maar slechts 13 procent van de werkgevers meet de effecten van de maatregelen die zij treffen om de gezondheid te bevorderen. Hier valt veel winst te behalen!

Verzekeringsmakelaar en risicoadviseur AON deed onlangs onderzoek naar de gezondheidsmaatregelen die werkgevers treffen. AON richtte zich hierbij op ruim 500 HR- en risicomanagers uit 22 landen. Het overgrote deel van de HR-managers vindt stress en mentale gezondheid van de medewerkers het belangrijkste thema. 65 Procent van de werkgevers benoemt dit als grootste bron van zorg, zowel nu als voor de toekomst. Naast mentale gezondheid, is de fysieke conditie van werknemers een probleem, zo vindt 53 procent van de respondenten. In een ongezonde levensstijl van werknemers ziet 49 procent de grootste bedreiging voor de prestaties van personeel.
 

In Nederland veel winst te halen

De belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen komen bij Nederlandse bedrijven vaker voor dan bij bedrijven uit andere landen. Daar staat tegenover dat Nederlandse werkgevers minder maatregelen treffen om deze gezondheidsproblemen tegen te gaan. Hierop is veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan bewustwording en acceptatie, maar daarbij moeten werknemers wel gefaciliteerd worden in het doorlopen van bepaalde gezondheidsprogramma’s.
 

Belang invoeren gezondheidsprogramma’s

Een groot deel van de werkgevers (69 procent) heeft namelijk maar een beperkt budget voor het invoeren van gezondheidsprogramma’s en -strategieën. Daarom is het belangrijk dat HR-managers een goede en laagdrempelige strategie invoeren om werknemers te ondersteunen, waarbij zij de effecten van het programma meten. Alleen zo manier kunnen zij aantonen dat het gezondheidsbeleid daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.
 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de gezondheidsbevordering onder werknemers? Neem contact op met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij hebben jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt – wij zijn dan ook een gedegen sparringpartner voor Nederlandse werkgevers. Stel uw vragen aan ons en wij lichten de mogelijkheden graag aan u toe!

Bron: Personeelsnet