Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld

Verplicht lerarenregister jaar uitgesteld

In oktober 2016 was een meerderheid in de Tweede Kamer voor de wetswijziging waarbij onbevoegde leerkrachten niet meer voor de klas mogen staan. Vanaf 1 augustus 2017 zou er een verplicht lerarenregister moeten komen. Nu is dit register door de Eerste Kamer een jaar uitgesteld. 

Afgelopen oktober was het groot nieuws: een meerderheid van de Tweede Kamer maakte zich hard voor een wetswijziging waarbij onbevoegde leerkrachten niet meer voor de klas mogen staan. Vanaf 2017 zouden docenten van het basisonderwijs én het voorgezet onderwijs verplicht in een bevoegdheidsregister moeten staan. Een dergelijk register bestaat al, alleen is opname in het register vrijwillig. Vanaf 2026 zullen er ook consequenties zijn voor onbevoegde leraren: is een leerkracht niet in het register opgenomen, dan mogen scholen deze docent niet meer inhuren.
 

Weerstand tegen lerarenregister

Sindsdien is er veel te doen over dit lerarenregister, die – volgens de plannen van Staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs – per 1 augustus 2017 zijn intrede zou moeten doen. Nederland telt veel voor- én tegenstanders, waarbij met name een groot deel van de beroepsgroep opziet tegen het verplichte register. Zo vrezen leerkrachten administratief gedoe, van bovenaf opgelegde regels en een circus van dure bijscholingscursussen. 
 

Uitstel van één jaar

De leraren lieten hun stem horen: zo zamelde lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) bijna 29.000 handtekeningen in tegen het omstreden lerarenregister en overhandigde deze handtekeningen aan de senatoren van de Eerste Kamer. Op verzoek van de Eerste Kamer stelt staatssecretaris Sander Dekker het lerarenregister nu uit. Maar van afstel is echter geen sprake: vanaf 1 augustus 2018 moeten alle leraren in het register worden gezet.
 

Lerarenregister in de toekomst

Het idee achter het register is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs én het verhogen van de status van het lerarenberoep. In het register staan momenteel 68.000 leraren ingeschreven, 34.000 van hen hebben daadwerkelijk alle informatie ingevuld. In 2023 moeten alle 250.000 leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen aantonen dat zij voldoende bijscholing hebben gevolgd om voor herregistratie in aanmerking te komen. 
Wie niet het juiste diploma heeft of niet voldoende cursussen volgt, kan op zijn vroegst in 2027 worden ontslagen. Ook die data zijn een jaar opgeschoven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.

Bron: Trouw

Reageren