Vijf signalen dat uw onderneming een oudere werknemer nodig heeft

Wilt u een oudere werknemer aannemen, maar twijfelt u nog over de voordelen? Oudere medewerkers kunnen veel toevoegen aan uw onderneming! Lees nu vijf signalen waarom uw bedrijf gebaat is bij een oudere medewerker.

1. U heeft veel personeelsverloop

Is het personeelsverloop in uw onderneming groot? Jonge medewerkers komen en gaan gemakkelijk: ze zijn continu op zoek naar nieuwe uitdagingen en willen bij verschillende bedrijven werkervaring opdoen. Dit is niet meer dan begrijpelijk, maar binnen uw onderneming heeft u behoefte aan medewerkers die langer blijven. Oudere medewerkers zijn veel loyaler: zij vinden carrière maken minder belangrijk en ze weten dat ze minder snel een nieuwe baan zullen vinden. Kortom, u kunt op deze oudere medewerkers bouwen.
 

2. Er worden grote risico’s genomen

Binnen uw bedrijf werken veel jonge medewerkers: deze medewerkers zijn enthousiast en staan open voor uitdagingen en innovatieve ideeën. De keerzijde is dat u als bedrijf veel risico’s neemt. Soms zelfs teveel. Oudere werknemers zijn door hun jarenlange werkervaring geneigd stil te staan bij beslissingen en hier geduldig over na te denken. Hierdoor gaat u risico’s uit de weg. Ieder bedrijf is gebaat bij jonge en enthousiaste werknemers, maar zeker ook bij oudere en verstandige medewerkers die kijken naar beslissingen op de langere termijn.
 

3. Medewerkers zijn niet flexibel in werktijden

Vraagt het werk erom, dan is het fijn als werknemers iets langer blijven om het werk af te krijgen. Jonge medewerkers en medewerkers met kinderen hebben een druk sociaal leven en vaste verplichtingen, waardoor ze minder makkelijk langer op het werk kunnen blijven. 65-Plussers zijn minder gebonden aan kinderen of sociale verplichtingen: zij zijn gemakkelijker flexibel in te zetten. Daarnaast zijn oudere werknemers loyaler en zetten graag een stap extra voor het bedrijf.
 

4. Er zijn weinig interne discussies

Heeft u werknemers in dienst die qua leeftijd en achtergrond op elkaar lijken, dan zijn ze het vaak ook roerend met elkaar eens. Ondernemingen zijn het meest gebaat bij diversiteit en bij een groep werknemers die van elkaar verschillen. Dit brengt (werkgerelateerde) interne discussies op gang. Deze discussies en opbouwende kritieken komen uw bedrijfsvoering maar ten goede. Kies daarom voor een divers personeelsbestand met onder andere jonge én oude medewerkers.
 

5. Uw werknemers zijn gauw afgeleid

Zijn uw werknemers gauw afgeleid, bijvoorbeeld omdat ze veel op hun mobiele telefoon of op social media kijken? Dit komt de productiviteit niet ten goede. Oudere werknemers laten zich minder afleiden. Zo blijkt uit Australisch onderzoek dat 55-plussers 80% van hun werktijd werkelijk besteden aan werk; bij werknemers tot 35 jaar is dit 42%. Heeft u oudere werknemers in dienst, dan kunnen zij het goede voorbeeld geven aan jongere werknemers.

Herkent u de signalen en heeft u binnen uw onderneming behoefte aan oudere medewerkers? Neem contact op met de HR specialisten van Uitzendbureau 65plus! Al veertig jaar lang voorzien we werkgevers van ervaren en gemotiveerde medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Bekijk onze praktijkcases voor meer informatie over onze dienstverlening.

Bron: Open voor 50+