Vijf vooroordelen over oudere werknemers die niet kloppen

Bij Uitzendbureau 65plus kennen we de voordelen en waarde van onze ervaren AOW-gerechtigde flexkrachten als geen ander. We weten echter ook dat er onder bedrijven veel vooroordelen leven over oudere werknemers. Tijd dus om deze vooroordelen onder de loep te nemen.

Oudere werknemers zijn vaak ziek en duur om in te huren. Het zijn slechts een paar voorbeelden van vooroordelen over oudere werknemers die je vaak hoort. Onterecht blijkt vaak. Zonde, want hierdoor blijft een hoop ervaring en arbeidspotentieel onbenut. Daarom onderstaand de meest voorkomende vooroordelen over oudere werknemers op een rij.

Oudere werknemers zijn te duur

Dit is niet waar. In praktijk is het vaak juist financieel aantrekkelijk om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te nemen, onder andere door subsidies vanuit de overheid. Daarnaast zorgt de aanstaande wet voor het doorwerken na de AOW-leeftijd ervoor dat veel werknemersverzekeringen niet gelden en er dus minder premies afgedragen hoeven te worden. Een AOW-gerechtigde werknemer zal dan ook eerder akkoord gaan met een lager salaris, doordat er minder van het brutoloon af gaat.

Oudere werknemers zijn vaker ziek

Natuurlijk brengt een hogere leeftijd een grotere kans op gezondheidskwaaltjes mee. Toch blijkt in de praktijk dat oudere werknemers zich minder snel ziek melden dan jongere medewerkers. Wel kan het herstel van ziekte bij een oudere werknemer langer duren.

Oudere werknemers zijn minder productief

Het tegendeel is waar. Uit recent onderzoek blijkt dat oudere werknemers juist productiever zijn dan de jongere collega's. Zo zijn werknemers die geboren zijn tussen 1930 en 1949 gemiddeld slechts een half uur per dag niet productief. Dit tegenover jongere werknemers die gemiddeld twee uur per dag niet productief zijn.

Oudere werknemers hebben recht op meer vrije dagen

Onzin. Veel seniorenregelingen die dit mogelijk maakte zijn afgeschaft.

Oudere werknemers willen eerder stoppen met werken

Onze ervaring leert dat onze AOW-gerechtigde werknemers juist langer door willen werken. Dit wordt ondersteunt door resultaten uit onderzoek van het ING Economisch Bureau waaruit blijkt dat een op de drie AOW-gerechtigde werknemers juist langer door had willen werken.

Oudere werknemers beschikken niet over de juiste kennis

Ook hier geldt vaak het tegendeel. Oudere werknemers hebben juist veel kennis en ervaring opgedaan tijdens hun loopbaan. Hierdoor kan een oudere werknemer een belangrijke rol spelen in het overdragen van kennis op de werkvloer en/ of het begeleiden van jongere werknemers.

Meer weten?

Tot zover de vooroordelen over oudere werknemers. Wilt u meer weten over het werken met AOW-gerechtigde werknemers of bent u op zoek naar een medewerker voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of bekijk direct onze AOW-gerechtigde kandidaten.