Vitaal naar de finish

Oudere medewerkers hebben grote veranderingen meegemaakt. Zo heeft deze generatie de verwachtingen rond langer werken regelmatig bij moeten stellen door verhoging van de AOW-leeftijd. Trainings-, opleidings- en adviesorganisatie Stavoor geeft daarom advies over hoe werkgevers en medewerkers om moeten gaan met langer doorwerken en hoge werkdruk.

Spagaat

“We zien dat veel oudere werknemers met plezier langer doorwerken. We zien ook de andere kant: veranderingen, zoals reorganisaties, automatisering, verhoogde werkdruk en bureaucratisering kunnen ertoe leiden dat (oudere) medewerkers in hun werksituatie vastlopen”, aldus Stavoor. Deze organisatie faciliteert hier dan ook begeleiding in: hoe ga je als oudere medewerker én als organisatie om met de spagaat tussen de vaak hoge werkdruk en langer doorwerken? 

Cijfers

Het totaal aantal zestigers is de laatste tien jaar toegenomen van 1,7 miljoen naar 2,1 miljoen mensen. Bijna 56% van de 60- tot 65-jarigen werkt, terwijl dat tien jaar eerder 29% was (CBS, 2017). Daarnaast zijn burn-outklachten zijn de afgelopen 10 jaar gestegen van 11 naar 16%. Belangrijkste redenen zijn afgenomen autonomie en toegenomen werkdruk (Arbobalans, 2018).

Onderwijs

Het onderwijs ligt ruim op kop als het gaat om burn-out klachten: 21,3% heeft ermee te maken. Het landelijke gemiddelde ligt op 14,4%. (CBS en TNO, 2015). Het is voor het onderwijs van toenemend belang om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Het vraagt een extra inspanning van zowel de organisatie als van de oudere collega’s om tot de laatste werkdag met plezier en vitaal het werk te blijven doen. Was het 15 tot 20 jaar geleden heel gewoon dat je met je 58e stopte met werken, nu ligt de gemiddelde pensioenleeftijd op 64 jaar. Bovendien is het aantal oudere werknemers flink toegenomen. De onderwijssector heeft in vergelijking met andere publieke sectoren een relatief hoge vergrijzing.

Oplossing voor werkdruk

De krapte op de arbeidsmarkt wordt in steeds meer sectoren voelbaar. Naast een goede werving hebben organisaties er alle belang bij dat (oudere) medewerkers zo lang mogelijk vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven. Meer informatie over werkdruk en langer doorwerken in het onderwijs vindt u in de whitepaper van Stavoor. Bent u op zoek naar een oplossing voor personeelstekorten en werkdruk? Uitzendbureau 65plus heeft een uitgebreide database met AOW-gerechtigden in uiteenlopende functies. Neem contact met ons op voor meer informatie.