Voorspelling arbeidsmarkt in basisonderwijs

Voorspelling arbeidsmarkt in basisonderwijs

Het ministerie van Onderwijs laat jaarlijks arbeidsmarktramingen uitvoeren in het basisonderwijs. Deze ramingen geven inzicht in de leerlingenaantallen en de aantal beschikbare leraren. Lees er hier meer informatie over.

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief geschikte leraren zijn, zo schrijft de Nationale Onderwijsgids. Om voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, laat het ministerie van Onderwijs jaarlijks arbeidsmarktramingen uitvoeren. Ieder jaar wordt geraamd wat de leerlingaantallen in het basisonderwijs de komende jaren zullen zijn. Uitgaande van dezelfde verhouding tussen leerlingen en leraren als momenteel, kan worden berekend wat het aantal benodigde leraren de komende jaren zal zijn. 
 

Daling leerlingen basisschool

Het geraamde aantal leerlingen in het basisonderwijs voor het komende schooljaar is 1.517.900. Daarnaast is de verwachting dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs verder zal dalen. De leerlingendaling in het basisonderwijs zal de komende jaren echter beduidend minder sterk zijn dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. Vanaf 2023 wordt er weer een stijgende lijn verwacht. De behoefte aan leraren houdt daarmee gelijke tred.
 

Verschillen per regio

Vrijwel geen arbeidsmarktregio zal de komende jaren een lage vacaturedruk hebben, maar er zijn wel regionale verschillen. De grote steden hebben te maken met de hoogste vacaturedruk, terwijl krimpregio's de minste vacaturedruk hebben. De problematiek is groter in de regio’s met leerlingengroei en neemt af naarmate de leerlingendaling groter is. 
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Kijk voor meer informatie en gegevens op www.onderwijsincijfers.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Wij hebben jarenlange ervaring in de arbeidsbemiddeling van AOW-gerechtigde medewerkers in het onderwijs. 

Bron: Nationale Onderwijsgids

Reageren