Vroegpensioen weer mogelijk vanaf 2021

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil vanaf 1 januari 2021 vroegpensioen weer mogelijk maken met wetswijzigingen. Werknemers kunnen dan met hun werkgever afspraken maken om drie jaar voordat zij AOW krijgen te stoppen met werken. Ook kunnen werknemers zelf verlofdagen opsparen om twee jaar eerder te stoppen.

Minister Koolmees heeft eind november zijn plannen op internet gepubliceerd zodat iedereen commentaar kan geven. Nadat de reacties zijn verwerkt, wordt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd en daarna ingediend bij het parlement.

Pensioenakkoord

De plannen zijn een uitwerking van het pensioenakkoord dat het kabinet deze zomer sloot met de vakbeweging en werkgevers. Een andere verandering rondom het pensioen is de AOW-leeftijd. De stijging wordt vertraagd, met als uitkomst dat de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar wordt. Er wordt in het pensioenakkoord ook al gesproken over een tragere stijging na 2024, maar dat is nog niet vastgelegd. Andere afspraken uit het akkoord moeten eerst worden uitgewerkt.

Afspraken

Minister Koolmees heeft enkele afspraken alvast in de wetgeving verwerkt:

  • Werkgevers en werknemers kunnen afspraken gaan maken over vertrekregelingen voor pensionering.
  • Op 1 januari 2021 vervalt de boete vanuit de Belastingdienst voor dergelijke afspraken voor bedragen tot de hoogte van de AOW.
  • Dat bedrag kunnen werkgevers drie jaar voor pensionering aan hun werknemers gaan uitbetalen.

Zelf sparen

Werknemers hebben ook de mogelijkheid zelf te sparen voor hun vervroegd pensioen. Momenteel is het mogelijk om tot 50 weken verlof op te sparen. Wordt er meer gespaard, dan moet de werkgever daar belasting over betalen. De wetswijziging van minister Koolmees zorgt ervoor dat er vanaf 2021 100 weken verlof kan worden opgespaard. Het gaat dan om doorbetaalde dagen waarbij de werknemer in dienst blijft van de werkgever. Deze regeling geldt voor alle werknemers, dus ook voor jongeren die willen sparen voor lang tussentijds verlof.

Naar buitenlands voorbeeld

Andere plannen die op de plank liggen bij minister Koolmees betreft het in een keer opnemen van pensioenbedragen. In 2022 wil hij het mogelijk maken om op het moment van pensionering 10% van de pensioenaanspraken als bedrag in een keer op te nemen. Daarna wordt het pensioen dat maandelijks wordt uitbetaald evenredig lager. Deze aanpassing is naar buitenlands voorbeeld, waar al goede ervaringen mee zijn. Het geld wordt onder andere gebruikt om schulden af te lossen, een huis te kopen of om een reis te maken. Wel moet er rekening gehouden worden met enkele voorwaarden bij deze regeling. Zo mag de eenmalige opname niet gecombineerd worden met de keuze voor een hogere uitkering in de eerste jaren na pensionering.

Bron: Volkskrant