Wanneer heeft een medewerker recht op transitievergoeding?

Wanneer heeft een medewerker recht op transitievergoeding?

De transitievergoeding is door de recente wijzigingen veel in het nieuws geweest. Weet u wanneer u of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Onze HR-specialisten zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Wanneer recht op een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli krijgt een werknemer bij ontslag een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding gelden een aantal voorwaarden:

 • Een werknemer moet twee jaar of langer in dienst geweest zijn bij een werkgever. Dit geldt ook als het tijdelijk contract niet verlengd wordt;
 • De vergoeding geldt ook als een werknemer binnen twee jaar ontslag neemt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever.


In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

 • Als u korter dan twee jaar in dienst bent geweest;
 • U ontslagen bent door eigen verwijtbaar of nalatig handelen;
 • U op het moment van ontslag nog geen 18 jaar bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt;
 • U bent ontslagen door het bereiken van de AOW-leeftijd;
 • Bij faillissement van de werkgever;
 • Er in de cao een gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding is opgenomen;
 • Als u een nieuw tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Hierbij is de voorwaarde dat het nieuwe contract na maximaal zes maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract en er tussentijds opgezegd kan worden.


Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De exacte vergoeding verschilt per werknemer en is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro bruto of één jaarsalaris.

Bij het berekenen van de transitievergoeding geldt de volgende werkwijze:

 • U krijgt 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst;
 • U krijgt 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.


Transitievergoeding voor 50-plussers

Voor 50-plussers die ontslagen worden geldt tot 2020 een tijdelijke regel. Om voor deze tijdelijke regeling in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder;
 • U bent minimaal 10 jaar in dienst geweest;
 • De werkgever had in het half jaar voorafgaand aan het ontslag minimaal 25 werknemers in dienst.


Bij het berekenen van de transitievergoeding voor oudere werknemers geldt door de tijdelijke regeling een extra aanvulling ten opzichte van de normale berekening. In deze situatie heeft u namelijk recht op 1/2 maandsalaris per elk dienstjaar vanaf uw 50e. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van zes maanden nadat u 50 bent geworden. 

Meer weten over de transitievergoeding? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid of neem vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met u mee.

Bron: Rijksoverheid.nl

 • Vraag: Ik ben in dienst vanaf 2000. Mijn leeftijd was toen 54. Om economische redenen stopt het bedrijf. Ik word dus niet ontslagen omdat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt.
  Ik ben nu 69 jaar. Werkgever beweert dat ik geen recht heb op een transitievergoeding.
  Is dat juist.?


  Reactie Uitzendbureau 65plus:

  Doorgaans zal een werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij de situatie die u omschrijft. Cruciaal hierin is of uw werkgever stopt vanwege inkrimping of faillissement. Wij adviseren u om uw vraag voor te leggen bij een advocaat of juridisch adviseur. Onderstaande wetsregel is hier niet duidelijk in.

  In de Wet werk en zekerheid staat het volgende: Geen transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of na het bereiken van die leeftijd (artikel 7:673 lid 7 B.W.).

 • Geachte mevrouw Uitslag,

  Men heeft alleen recht op een transitievergoeding als de werkgever de initiatiefnemer is. Wanneer u zelf opzegt heeft u geen recht op een transitievergoeding.

  Uitgaande van het laatste, omdat u eerder ergens anders wilt werken dan uw contract afloopt en dus zelf moet opzeggen, heeft u geen recht op een transitievergoeding.

  Met vriendelijke groet,

  Webcare Uitzendbureau 65plus

 • Als je aangezegd krijgt dat je tijdelijke contract niet word verlengt per februari 2016 en je vind per 1-12- 2015 een nieuwe baan. Je bent op dat moment 2 jaar en 4 maanden in dienst van de organisatie. heb je dan recht op een transitievergoeding of vervalt deze omdat je voor februari 2016 al een andere baan hebt gevonden

Reageren