Wat als uw medewerker ook mantelzorger is?

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat veel 45- tot 65-jarigen mantelzorger zijn. Hoe gaat u als werkgever om met werknemers die de zorg voor een naaste op zich nemen? Lees hier enkele tips.


Nederland telt zo’n 4 miljoen mantelzorgers. Dit zijn mensen die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving zorgen. Zowel jonge als oudere mensen zijn mantelzorger, maar uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat met name 45- tot 65-jarigen de zorg voor een ander op zich nemen. Lees hier enkele tips hoe u als werkgever kunt omgaan met medewerkers die mantelzorg verlenen.
 

Tip 1: Toon begrip

Gemiddeld zijn werknemers 14 uur per week kwijt aan het verlenen van mantelzorg. Zij zoeken hierbij een goede balans tussen werk en privé. Het is belangrijk dat collega’s en leidinggevenden hier begrip voor hebben en zich flexibel kunnen opstellen.
 

Tip 2: Houd een vinger aan de pols

In mantelzorg gaat veel tijd zitten en veel medewerkers vinden dan ook lastig om hun werkgever te vragen om aangepaste werktijden. Houd als werkgever de vinger aan de pols en ga vroegtijdig een gesprek aan. Zo voorkomt u dat werknemers overbelast raken en zich ziek melden.
 

Tip 3: Bied flexibiliteit aan

Overweeg flexibele werktijden en kijk of medewerkers kunnen thuiswerken. Stuur op output en niet op de uren aanwezigheid op kantoor. Dit geeft werknemers de kans te werken wanneer het hen uitkomt!
 

Tip 4: Wijs werknemers op mogelijkheden

Veel mantelzorgers weten niet dat zij recht hebben op verlof, zoals kort verlof (maximaal tien dagen, 70 procent doorbetaald) en lang zorgverlof (onbepaalde tijd, niet doorbetaald). Wijs werknemers op deze verlofregelingen voor mantelzorgers!


Bron: Open voor 50+