Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat steeds vaker genoemd wordt. Maar wat is het eigenlijk en waarom is het ook voor uw bedrijf van belang? De HR specialisten van Uitzendbureau 65plus vertellen er meer over.

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert. Door een toenemende leeftijd van de bevolking zijn werknemers in staat om steeds langer door te werken. Althans, met een goede aanpak. Duurzame inzetbaarheid richt zich hier op en is het beleid waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.

Dit beleid is dan ook niet direct leeftijdsgebonden en van toepassing op zowel jonge als oudere werknemers. Wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen leeftijdsbewust beleid (voor werknemers in alle levensfasen) en ouderenbeleid (gericht op oudere en AOW-gerechtigde werknemers).

De voordelen van duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

Duurzame inzetbaarheid biedt verschillende voordelen voor organisaties. Zo zorgt een doordacht en goed geïntegreerd beleid voor:

  • Lagere verzuimkosten;
  • Gemotiveerde medewerkers;
  • Een effectieve inzet van personeel;
  • Langer behoud van kennis en expertise van oudere werknemers.

Zo kan dit beleid ervoor zorgen dat een werknemer optimaal inzetbaar blijft voor organisaties, de arbeidsproductiviteit wordt verhoogd en kennis behouden blijft in de organisatie. Voordelen die uw bedrijf (op HR gebied) een hoop kunnen opleveren.

Meer weten over de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie? Vraag het onze HR specialisten, zij vertellen u graag meer.

Onderzoek duurzame inzetbaarheid van senioren

Wist u dat Uitzendbureau 65plus actief onderzoek doet naar duurzame inzetbaarheid van senioren? Dit thema wordt door ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de ontgroening van de arbeidsmarkt steeds actueler. Daarom voeren we in samenwerking met de HAN onderzoek uit naar de duurzame inzetbaarheid van 65plus medewerkers. Zo kunnen we onze expertise over dit onderwerp uitbreiden en hier nu en in de toekomst optimaal op inspelen. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: HRpraktijk.nl