Wat motiveert oudere werknemers?

Onlangs heeft econome Dorien Kooij onderzoek gedaan naar de motivatieredenen van oudere en jongere werknemers. Wanneer werknemers ouder worden gaan ze andere dingen belangrijk vinden in hun werk. U leest er meer over op onze nieuwspagina.

Econome Dorien Kooij promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift ‘Motiveren van oudere werknemers: een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten’ deed ze onderzoek naar de beweegredenen van jonge en oude werknemers op de werkvloer. De uitkomsten bleken heel divers en blijken werknemers naarmate ze ouder worden andere dingen belangrijker te vinden dan jongeren.
 

Belangrijke beweegredenen

De econome onderzocht in haar promotieonderzoek 86 studies naar leeftijd en werkgerelateerde motieven. Wat blijkt? Ouderen vinden baanzekerheid zeer belangrijk, net als de mogelijkheid om andere te helpen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ook gaan oudere werknemers meer waarde hechten aan het delen van informatie, werken in teams, meer verlof en flexibele werktijden. De belangrijkste redenen om door te werken – ook na de AOW-gerechtigde leeftijd - zijn de werkzaamheden op zich, een stabiel inkomen, de sociale ontwikkeling en het ontvangen van waardering.
 

Trainingen en cursussen

Uit het onderzoek blijkt dat cursussen, trainingen en doorgroeimogelijkheden minder belangrijk worden gevonden, vooral omdat ouderen een korter toekomstperspectief hebben. Hoewel ouderen trainingsmogelijkheden minder belangrijk vinden, leiden deze wel tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid met het werk, dus motivatie om door te werken. Kooij geeft daarom wel de aanbeveling om oudere werknemers desondanks wel volop training en scholing aan te bieden. Daarnaast kunnen werkgevers hun oudere werknemers gemotiveerd houden door hen een mentorrol toe te bedelen met meer adviestaken. Hiermee slaan werkgevers twee vliegen in één klap, want de oudere medewerker is meer tevreden en jongere werknemers kunnen gebruikmaken van de ervaring en senioriteit van hun oudere collega’s!
 

Oudere werknemers uitzenden

Bent u ouder dan 65 jaar en bent nog volop gemotiveerd? Schrijf u dan in bij Uitzendbureau 65plus! Al veertig jaar lang koppelen wij werkgevers met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Wij werken hiervoor met een pool van gemotiveerde en ervaren medewerkers. Meer weten? Bekijk de succesverhalen op onze website of neem contact op met onze HR specialisten!
 

Bron: Open voor 50plus