Welke plichten heeft een werkgever bij een 76-jarige oproepkracht?

Nederlandse werknemers blijven steeds langer doorwerken, zelfs na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar welke plichten heeft u als werkgever als u een werknemer van 76 jaar in dienst heeft? Lees hier meer.

Op de website Rendement.nl kan men een arbeidsgerelateerde vraag stellen, waarna hier een antwoord op gegeven wordt. Zo stelde een werkgever onlangs de volgende vraag: 
“Wij hebben een dame van 76 jaar die heel graag bij ons werkt en dat doet op een nul-urenbasis. Nu is ze ongeveer twee weken uit de running. Moeten wij het loon doorbetalen tijdens ziekte en moeten we haar ziekmelden bij de arbodienst? En wat zijn andere aandachtspunten met betrekking tot een gepensioneerde medewerker?”
 

Wet verbetering poortwachter

De redactie van Rendement.nl geeft hierop de volgende reactie: “Als er sprake is van een (oproep)arbeidscontract en zij regelmatig werkzaamheden verricht binnen uw organisatie, is er sprake van loondoorbetaling bij ziekte. Aangezien de werknemer boven de AOW-leeftijd is, is de loondoorbetalingsverplichting beperkt tot 13 weken. De hoogte van de loondoorbetaling is dan het gemiddelde van hetgeen zij in het laatste half jaar maandelijks heeft verdiend. U bent dan ook gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter na te leven en zal haar dan ook ziek moeten melden.”
 

Cao en arbeidsovereenkomst

Daarnaast gaat de redactie dieper op de materie in: “Medewerkers die doorwerken na de AOW-leeftijd vallen onder het Burgerlijk Wetboek. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen over arbeidsvoorwaarden of de ketenbepaling, maar als hier niets over is geregeld, gelden de normale arbeidsvoorwaarden. Er worden dan ook vakantiedagen opgebouwd, maar ook vakantiegeld. Het verlof kan met de instemming van de medewerker worden uitbetaald. Let erop dat de toestemming van de medewerker goed vastligt.”
 

Kies voor Uitzendbureau 65plus

Wilt u een medewerker in dienst nemen die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt? Kies dan voor de diensten van Uitzendbureau 65plus! Wij hebben 42 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die de pensioenleeftijd hebben bereikt. Wij plaatsen hen bij opdrachtgevers in heel Nederland. Interesse? Neem contact op met onze HR-specialisten en vraag naar de mogelijkheden!

Bron: Rendement.nl