Werken we lekkerder door een facilitair bedrijf?

Facilitaire bedrijven zijn lang niet meer verantwoordelijk voor slechts de primaire ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van een facilitaire dienstverlener ook echt voordelen heeft. 

Invloed op werkgeluk & ziekteverzuim

Integron heeft onderzoek uitgevoerd onder 4500 eindgebruikers en het rapport ‘Facility Beleving in Nederland 2018/2019’ uitgebracht. Daaruit komen enkele interessante bevindingen. Ten eerste kan er met zekerheid gezegd worden dat, naast het uit handen nemen van enkele facilitaire werkzaamheden, facilitaire bedrijven ook bijdragen aan het werkgeluk. Daarnaast voegen ze waarde toe aan bestaande dienstverlening en vormen ze mogelijk coalities met bijvoorbeeld HR en ICT. Facilitaire bedrijven werden voorheen vaak gezien als een grote kostenpost, terwijl deze nu in steeds grotere mate verantwoordelijk zijn voor de productiviteit. Ook heeft het inschakelen van een facilitair bedrijf een positieve invloed op het ziekteverzuim. 

Lekkerder werken

Op de stelling ‘Het facilitair bedrijf zorgt dat ik lekker kan werken’ antwoordt 10% het daar geheel mee eens te zijn, waar 44% het er ‘gewoon’ mee eens is. Van de 10% die echt lekkerder kan werken, geeft 83% aan echt productiever te kunnen zijn en 86% verwacht dat het ziekteverzuim zal dalen door facilitaire ondersteuning. De professionele dienstverlening scoort het hoogst in het aantal medewerkers dat aangeeft écht lekker te kunnen werken door de inzet van een facilitair bedrijf met 21%.

Tevredenheid

Wat betreft tevredenheid wordt er het hoogst gescoord door de diensten repro, receptie en post. Allen scoren boven de 7,7 op een schaal van 1 tot 10, terwijl het gemiddelde van alle diensten een 7,5 is. Dit gemiddelde is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 0,4. Bijna alle diensten worden positiever beoordeeld dan in 2017. De basis is dus op orde als er gekeken wordt naar de ondersteuning in het primaire proces.

Zichtbaarheid

Waar de functie en erkenning van het facilitair bedrijf is verschoven van ‘enkel’ ondersteunend naar een waardevolle spil binnen een organisatie, is ook de zichtbaarheid binnen de organisatie toegenomen. Van de ondervraagden is voor 62% het facilitair bedrijf zichtbaar en 64% geeft aan bekend te zijn met de producten en diensten van het facilitair bedrijf. Deze percentages zijn elk jaar gegroeid. 

Ook uw facilitaire taken uit handen geven?

U kunt naast het inschakelen van een facilitair bedrijf ook een flexwerker inschakelen voor uw facilitaire taken. 65plus In Goede Handen ondersteunt u volledig met onze personele oplossingen. Aarzel niet en neem contact op met de HR-specialisten van Uitzendbureau 65plus. Al sinds 1975 zijn wij gespecialiseerd in het uitzenden van mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, onder andere op het gebied van facilitaire dienstverlening. 
 

Bron: Integron