Werkende 65-plussers in beeld: Het CV van.. Rita van Benthem - topsecretaresse met Koninklijke allure!

Op Secretaressedag, een dag die oorspronkelijk uit Amerika komt, wordt vanaf 1989 ook in Nederland gevierd. Een mooie gelegenheid om de 66-jarige Rita van Benthem te interviewen. Deze topsecretaresse heeft een prachtige carrière achter de rug en staat sinds 2012 ingeschreven bij Uitzendbureau 65plus.

Veelzijdige Directiesecretaresse

Rita (68 jaar) vertelt dat zij de laatste vijftien jaar met veel plezier werkzaam is geweest als directiesecretaresse. Omdat dit veelal om vacatures ging, ter vervanging van ziekte of verlof, heeft zij in veel “keukens” mogen kijken. Zodoende heeft zij veel werkervaring. Rita heeft onder andere bij de Haagse Hogeschool gewerkt, bij de Nationale Ombudsman en bij diverse Nederlandse Ministeries.

Dat het werk als secretaresse vaak niet binnen vastomlijnde kaders ligt, blijkt wel als zij wordt aangesteld bij een bedrijfsarts voor expats. “Naast het regelen van vaccinaties en keuringsafspraken voor het hele gezin, kreeg ik ook wel eens een baby in mijn handen gedrukt met het verzoek de fles te geven.”

Werkende 65-plussers: het cv van Rita van Benthem

Burgemeester van Bunnik

Een andere tijdelijke vacature vervulde zij als secretaresse voor de burgemeester in de Gemeente Bunnik. In die tijd brak de Q-koorts uit en een boerderij moest worden ontruimd. Het hele dorp leefde mee. “Een droevige gebeurtenis, maar ook bijzonder om in je werk zo dicht bij de mensen te staan”, vertelt Rita. “En als iemand een inburgeringcursus met goed gevolg had afgelegd, werd die persoon op het gemeentehuis uitgenodigd en onthaald met de Nederlandse vlag.”

Bij het Ministerie van Justitie ondersteunde ze projecten en begeleidde ze conferenties en buitenlandse bezoeken. Zo heeft ze een keer de directeur van de gevangenis geassisteerd. Een Franse delegatie wilde een rondleiding door de gevangenis en als goed Frans sprekende dame werd Rita gevraagd het bezoek mede te begeleiden. 

Het Koninklijk Huis

Rita vond de werkperiode dat zij voor de Vice-President voor de Raad van State werkte ook heel bijzonder. In die tijd overleed Prins Bernhard. Er moest een toespraak worden geschreven door de Vicepresident en Rita heeft dit op zondag nog helemaal uitgewerkt. “Want dat doe je als je hart voor de zaak hebt” antwoordt zij nuchter. Het Koningshuis heeft altijd een rol gespeeld in haar leven. Rita woont tegenover De Horsten, waar Koning Willem-Alexander met zijn gezin heeft gewoond. Haar echtgenoot was woordvoerder voor Het Koninklijk Huis en ook aanwezig bij de inhuldiging van Koningin Beatrix (Prinses Beatrix per 30-04-2013). Het overlijden van de heer Van Benthem is ook de hoofdreden dat Rita weer op zoek ging naar een baan. “Plotseling stond ik er alleen voor met twee opgroeiende kinderen. Niet alleen financieel was het noodzakelijk om te gaan werken. Ook mentaal was het goed om niet bij de pakken neer te zitten, maar naar een agenda te leven en tussen de mensen te zijn.”

Op de vraag aan Rita of wij haar mogen inzetten als secretaresse voor Koning Willem-Alexander, als er een vacature komt, antwoordt ze volmondig “Jazeker, want ook al heb ik de AOW-gerechtigde leeftijd, ik voel mij nog maar 45.”

Wilt u ook een topsecretaresse inhuren? Neem contact op met onze medewerkers om uw vrijblijvende zoekopdracht voor een topper te starten.