Werkgevers stimuleren traplopen te weinig onder medewerkers

Nederlandse werkgevers stimuleren hun werknemers nog te weinig om de trap te nemen, zo blijkt uit recent onderzoek. Werknemers geven te vaak de voorkeur aan het gebruiken van de lift. Lees er hier meer over!
 

Van 11 tot 15 april 2016 was het Nationale Traploopweek. In het kader van deze Traploopweek liet Het Nationale Diabetes Fonds een onderzoek uitvoeren onder 1.140 werknemers. 41 Procent van hen zegt tijdens werktijden de lift te nemen, omdat het ‘lekker makkelijk’ is. Tweevijfde van de respondenten zegt de lift te nemen omdat ze op een hoge verdieping werken en 35 procent wil niet buiten adem op hun werkplek aankomen.
 

‘Nederland is Europees kampioen zitten’

Uit het onderzoek blijkt bovenal dat driekwart van de werknemers niet of niet voldoende door hun werkgever wordt gestimuleerd om de trap te nemen. Het Nationale Diabetes Fonds wil hier een stokje voor steken. Zo zegt Hanneke Dessing, directeur van Het Nationale Diabetes Fonds, het volgende: “Nederland is Europees kampioen zitten. Werknemers zitten gemiddeld 7,1 uur per werkdag. Dit cijfer is zorgwekkend en moet omlaag, werkgevers hebben hierin een essentiële rol. Ze kunnen hun werknemers verleiden te bewegen door bijvoorbeeld duidelijk aan te geven waar de trap is, lunchwandelen te stimuleren en staand werken te faciliteren.”
 

Positieve effecten traplopen

Uit andere onderzoeken is gebleken dat traplopen een positief effect geeft op de bloeddruk, het gewicht, het suikerspiegel en de fitheid van de traploper. Met traplopen worden zo’n 10 calorieën per minuut verbrand en na twaalf weken zijn de eerste positieve effecten al meetbaar.

Bron: Plus Online